Den 24 januari 2005 närvarade Hans Höghet Benjamin Atas för att ge Fader Jakob Kasselia, präst i S:ta Maria kyrkan, kors som ett tecken på uppskattning av det hårda församlingsarbete han bedrivit. Under samma dag vigde Hans Höghet även diakoner: tre ”afodiakne”, fyra ”qåroye” och sjutton diakonissor.

Gudstjänsten börjar klockan 8.00 och Fader Jakob börjar morgonbönen på biskopens begäran, innan Hans Höghet själv anländer runt 8.20. Den andliga atmosfären med uråldriga melodier och hymner i kombination med rökelse får en att darra och känna Guds närvaro.

Som vanligt börjar nattvardsgudstjänsten runt 8.50, efter morgonbönen. Hans Höghet och Fader Jakob klär sig i liturgikläderna för att utföra gudstjänsten. Den vanliga ritualen och gudstjänstordningen följer fram tills efter predikan då själva ceremonin börjar.

Under predikan nämner biskopen ständigt att ingen människa är värdig att vara präst, kan inte vara värdig prästerskapet, utom genom Guds nåd. Hans Höghet betonar också att korset är ett tecken på uppskattning gentemot Fader Jakob, dock också gentemot församlingen.

Predikan avrundas och ceremonin tar fart. Hans Höghet börjar med ceremonin för att ge korset genom att ett antal gånger föra korset i korsets tecken över Fader Jakobs huvud med högtidlig sång: ”Ära och vördnad ske den heliga och likvärdiga Treenigheten; och fred till Guds heliga kyrka.”

Nu var det dags för diakonceremonin och Hans Höghet börjar med att välsigna ”qåroye” vid altaret (andra gradens diakoner) och diakonissorna genom att klippa deras hår i korsets tecken varefter han sätter på dem deras ”horåre” (diakonband). Ceremonin för ”afodiyaqno” (tredje gradens diakoner) ser lite annorlunda ut. De stiger upp på altaret varefter Hans Höghet ger dem handpåläggning och sätter på dem deras ”horåre”.

Med ceremonin avklarad tackar Fader Jakob Hans Höghet för denna stora nåd som han inte anser sig värdig. ”Alla är välkomna att fika i stora lokalen” avslutar han med.

Gudstjänsten fortsätter och fader Jakob utför den sista akten medan Hans Höghet tar av sig sina ceremonikläder. Efter gudstjänsten gratulerar alla närvarande fader Jakob genom att kyssa hans kors.

Väl i lokalen sätter alla igång med att prata. Bord fanns uppradade i mitten av lokalen för alla diakoner och diakonissor som nyss blivit vigda. Cor-Episcopos Simon Bar-Sawme, som också närvarande under hela gudstjänsten och ceremonin, var den första talaren i lokalen. Där nämnde han att Fader Jakob i högsta grad var värdig denna nåd och mycket mer: ”Fader Jakob jobbar otroligt hårt i sin församling och dessutom har han en stor respekt för kyrkans sakrament och utför dem därefter, vilket är en av orsaken till att jag respekterar honom väldigt mycket.” Med dessa ord överlämnade Cor-Episcopos Simon ett kors till Fader Jakob.

Andra som talade i lokalen var munken Fader Afrem Lahdo. Han närvarade under gudstjänsten och ceremonin och överlämnade själv ett kors i present. Även centralstyrelsens ordförande Johan Melkemichel närvarade och Fader Jakob tackade alla för sina gåvor och inte minst riktades ett stort tack till ärkebiskop Mar Dioscoros Benjamin Atas.

Klockan hade närmat sig 14.00 och sakta började församlingen att avlägsnas. SOKU – Sverige och Mediautskottet gratulerar Fader Jakob och alla diakoner och diakonissor.

Artikeln skriven av: Mediautskottet.

Mediautskottet