”Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.”
(Heb 13:3).

Med ljuvlig orgelmusik startade ingångsprocessionen i Uppsala domkyrka sön. den 27 februari. Gudstjänsten skiljde sig från de vanliga gudstjänsterna, detta eftersom Kyrkornas Världsråds generalsekreterare Samuel Kobia var närvarande och skulle predika.

SOKU-Sveriges mediautskott var på plats för att kunna skriva om denna händelse samt en representant från religionsutskottet.

Under 2004, hans första år som generalsekreterare, besökte Samuel Kobia ett 25-tal länder där hans budskap handlade om fred, global rättvisa och bättre religionsdialoger. Detta år valde Samuel Kobia att besöka Sverige och Uppsala domkyrka för att predika om barmhärtighet.

Samuel Kobia, generalsekreterare i Kyrkornas världsråd och metodistpastor, predikade om barmhärtighet och om hur viktigt det är att man visar solidaritet och kärlek mot människor man inte känner. Han gav liknelsen om den barmhärtige samariten (Luk 10:25-37). Skälet till varför samariten kallas ”god” och ”barmhärtig” är att han som främling i Israel, som utlänning, inte behövde visa gästfrihet mot judar, eftersom de var svurna fiender. Det var till och med så att det fanns så mycket hat bland dem att en död jude var mindre besvär för dem. Ingen jude skulle hjälpa en samarit, utan alla fick klara sig själva.

Ingen jude skulle hjälpa en samarit, utan alla fick klara sig själva. Men denna samariten handlade emot rättvisan, för att han visade barmhärtighet, barmhärtighet mot en människa som skulle kunna döda honom. Vad tjänar vi på om vi bara hjälper de vi känner och älskar? Sa inte Jesus att vi också skall älska våra fiender?

Predikan var väldigt intressant och man kände verkligen att han lade stor vikt vid barmhärtighet och att det är en av de skatter vi alla bör ha inom oss. Bibeln visar tydligt att den som inte visar barmhärtighet mot en annan människa, kommer den personen att straffas utan barmhärtighet, ty han har inte behandlat någon som han själv vill bli behandlad. ”Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig, men barmhärtigheten triumferar över domen.” (Jak 2:13)

Under gudstjänsten läste man flera verser ur Bibeln, Samuel Kobia passade även på att läsa ett bibelstycke på språket Swahili. Kören Collegium Cantorum, som medverkade i gudstjänsten sjöng flera psalmer med en ljuv och vacker stämma. Samuel Kobia var tacksam för att han kommit till Sverige och han berömde även Sverige för att dem tagit emot så många flyktingar som flytt sina länder pga förtryck av olika slags samt andra orsaker.

I slutet av gudstjänsten togs även en kollekt upp för organisationer som arbetar för asylsökandes rättigheter i Sverige.

Mediautskottet