Johannes Paulus II var ledare för en miljard katoliker och påverkade resten av kristenheten på många sätt. I mer än ett kvarts sekel var han kristendomens främste företrädare. Mängder av apostoliska brev, encyklikor, tal och predikningar pekade åt ett och samma håll: människan kan vara fri, ansvarig och moralisk endast om hon lever i relation med Gud.

Johannes Paulus intog världsscenen som ingen före honom och han stod kvar i rampljuset när stormakternas ledare redan var glömda. Det är otänkbart att hans efterträdare skulle kunna bära upp och hålla ihop den världsomfattande katolska kyrkan med samma karisma som han hade.

Johannes Paulus II hade ett genuint ekumeniskt engagemang. Ingen påve har talat mer om kyrkans enhet, ingen har mött så många företrädare för alla delar av kristenheten. Han ägnade även mycket arbete åt att försöka skapa förbindelser och djupare relationer med de ortodoxa kyrkornas företrädare, som t ex. när han reste till Syrien år 2001 och träffade Syrisk Ortodoxa Kyrkans patriark, Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas i Damaskus. Detta var ett historiskt ögonblick som lett till ökat ekumeniskt samarbete och förståelse för de olika kyrkornas teologiska syn.

Men uppdraget sträckte sig längre än så. Johannes Paulus var den förste påven någonsin som besökte den judiska synagogan i Rom. Under sin uppmärksammade resa till Israel bad han om försoning vid klagomuren i Jerusalem. Han samlade världsreligionernas ledare och öppnade dialogen mellan dem. Det fanns inga gränser för hans åtagande när det gällde fred och försoning. Han var en outtröttlig talesman för de fattiga och en försvarare av mänskliga rättigheter. Men nu har han gått bort till den eviga vilan. Hans sörjs i hela världen, inte bara av katoliker. Alla som mötte honom berördes av hans brinnande ögon och hans minne kommer att leva starkt, särskilt bland fattiga katoliker i Afrika, Asien och Latinamerika, som älskade honom. Men också hos alla andra kristna kyrkor som kommit i kontakt med denna underbara människa.

-In i det sista vittnade han med mod och engagemang för världen om Kristus…

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund delar sorgen med hela kristenheten runtom i världen och sänder våra kondoleanser!

SOKU´s Mediautskott