Under SOKU-Sveriges årsmöte i Västerås valdes Mansura Ogur till årets syrian år 2005. Vi gratulerar henne till priset och tackar för all tid och arbete som hon lagt ner för sin församling S:t Kyriakos i Norrköping. Hon är en ev kyrkans diakonissor som alltid ställer upp för sin kyrka och för hennes vänner.

Så här löd årets motivering till årets pristagare:

”Mansura är en glad tjej som har en underbar röst. Hon är en tjej som hjälper och ställer upp för oss ungdomar när vi behöver henne. Mansura är mer än bara en vän för oss, hon är vår ”stora syster” som vi alla ungdomar ser upp till. Hon hjälper oss att skilja på vad som är rätt och vad som är fel, vi ungdomar i S:t Kyriakos kyrka vill visa vår tacksamhet för att hon finns och för att hon alltid ställer upp för oss, genom en liten dikt som vi alla tillsammans har skrivit till henne:”

Att finna en vän som henne…
Kan vara svårt…
Som alltid finns där…
Stöttar och råder…
Lyssnar och bryr sig…
Tröstar när vi gråter…
Gläds med oss när vi är glada…
En vän som finns i vått och torrt…
Som alltid ställer upp…
En vän som är som en vän skall vara…
Vi tackar Gud för att hon finns,
Vår underbara vän.

SOKU–Sverige gratulerar dig och önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete för kyrkan och dess ungdomar!

Här nedan presenterar vi hela hennes tacktal vid utmärkelsen som årets syrian år 2005:

Det finns tillfällen i livet som man inte så lätt glömmer. Sådana tillfällen lämnar ofta oförglömliga och outplånliga spår efter sig. Och denna stund är ett sådant tillfälle som jag aldrig kommer att glömma. Jag känner mig verkligen hedrad för att jag blivit utnämnd till årets syrian. Och jag känner mig, med all ödmjukhet, stolt över att vara syrian. Och det är inte bara jag som syrian är stolt över att vara syrian, utan också icke syrianer är stolta över oss syrianer.

En av de som arbetat med filmprojektet ” The hidding pearl” (Den dolda pärlan) Giacomo Pezzali har sagt: ” Jag gillar er historia, jag är fascinerad av era traditioner, av ert språk, vilket Jesus talade”. Det vore skamligt att göra oss av med 3500 års kulturarv. Tillsammans har vi en historia, tillsammans lever vi i nutiden, låt oss också möta framtiden gemensamt. Men för att dela ett gemensamt arv bör vi se till att vi inte splittras. Min hälsning till er ädla syrianska ungdomar – tjejer och killar är detta: Tappa aldrig tron, hoppet och kärleken; släpp aldrig troheten mot Kristus och Din kyrka. Den syrisk ortodoxa kyrkan och dess tro är helt och hållet Guds verk. Vår uppgift och kallelse som syriansk ungdom är att söka, bevara och föra vidare detta heliga arv. Jag önskar er Guds välsignelse och uttrycker åter min djupa tacksamhet för utmärkelsen och önskar SOKU- Sverige allt gott och tackar för dess outtröttliga arbete och engagemang för barn och ungdomar.

Jag skulle vilja läsa upp en dikt som har skrivits av vår församlingpräst Fader Josef Dag och som jag vill dela med mig av:

Den syrianske ungdomen Som livets träd står ni i blom Ni är syrianismens största rikedom Er Gud må ni aldrig glömma Men alltid i ert hjärta gömma Vet att du har en god Gud Lära dig skall du alla Hans bud Guds bud och lagar är ofelbar Följ dem så du ej i livet vilsefar Du syrianske ungdom så underbar!

Vi passade på att fråga Mansura hur det kändes att mottaga detta speciella pris?

Det är en stor ära att få ta emot ett sådant pris. Som jag tidigare sagt anser jag att jag inte har gjort något speciellt för att förtjäna detta pris utan endast gör min plikt som kristen och syrian. Jag personligen tycker att alla som jobbar för sin Gud, sin kyrka och sina ungdomar förtjänar detta pris och jag hoppas att fler finner inspirationen eftersom vi inte får glömma bort att det faktiskt är vi ungdomar som är kyrkans framtid.

SOKU´s Mediautskott