Deyrojo Samuel: Känslorna går inte att beskrivas med ord. Glädjen är så stor att jag är överväldigad. Jag känner mig samtidigt ett steg närmare min Herre.

I dag när jag bär mitt kors så känner jag verkligen att Han är min väg. Han är sanningen jag lever för. Och Han har gett mig ett liv med Honom och i Honom, för att Han sade. Jag är vägen sanningen och Livet.

Mitt råd till alla er som vill vandra i Jesu Kristi underbara väg är att ni ska ha tålamod, eftersom att Guds fiender är våra fiender. Ha alltid tålamod när ni väljer en väg för att när ni sedan kommit till vägen kommer Han att skänka er stor glädje i Honom, vår Herre Jesus Kristus.
Nedan följer Deyroyo Samuels vigningspredikan (svenska delen).

Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? (Luk 9:25)

Mina bröder och systrar, idag lämnar jag världen och allt som finns i den, för att vandra i vår Herre Jesu Kristi spår.

Mor Afrem, den heliga Andens harpa säger:
Djuren i vildmarken lider inte under piskan, och getterna bland bergen blir inte infångade av några som vill klippa dem. Om örnen gör sig ett näste i ett hus, får han rök i ögonen. Om vildåsnan och råbocken kommer ut på bebodda slätten jagas de av rädslan.

Gud har givit oss något som är mer betydelsefull än vad vi tror. Han gav oss ett rike som är långt bort om allt vad kroppsligt och timligt är. Guds rike är inom er, sade Jesus. Ett inre rike som kan övergå från det inre till den verkliga verkligheten.

Mor Ishok säger:
Gör dig ren och du skall se himlen inom dig själv. Du skall se änglarna och deras ljus inom dig, och du skall se deras Mästare tillsammans med dem och i dem. Den som har en ren själ har sitt andliga land inom sig. Solen som lyser i honom är Treenighetens ljus. Luften som hans tankar andas är Tröstaren, den helige Ande. Änglarna bor hos honom. Deras liv, deras glädje och deras fest är Kristus, Han som är ljuset i Faderns ljus.

En sådan människa finner ständigt stor glädje i att betrakta sin själ, hon förundrar sig över skönheten hon ser, ty den lyser hundra gånger starkare en solens sken. Detta är alltså Guds rike inom oss, som Herren säger.

Jag vill i denna välsignade stund tacka våra bröder och systrar i SOKU och Religionsutskottet för en underbar tid tillsammans. Vidare riktar jag ett stort tack till UI och Studieförbundet Bilda för eran stöd, och alla våra vänner som är med oss idag.

Må Gud bevara er och handleda er i ert fortsatta arbete. Vi som jobbade mycket nära Dayroyo Samuel i religionsutskottet vill berätta att saknaden är mycket stor och tung, samtidigt som glädjetårar falla och hjärtan gläds.

Från djupet av våra hjärtan önskar vi dig Guds styrka och frid i din nya väg med Herren. Vi vill hylla dig med denna dikt:

En dikt för de vilsna
Jag var vilsen,
och letade efter min Herre.

Du skickade mig en god man,
som hjälpte mig hitta rätt.

Färden dit var inte längre,
än till dörren i mitt hjärta.

Nu vet jag att jag har hittat rätt,
stark och trygg är jag som aldrig förr!

Herre, Du som är enda sann Gud,
hur kan jag tacka Dig för den nåd Du visat mig?

SOKU´s religionsutskott