Det känns som en otroligt svår uppgift att försöka beskriva hur vi upplevde dagen då en av Syrisk Ortodoxa Kyrkan stora ungdomsprofiler i Sverige vigdes till munk av Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, den 20:e mars 2005 i Mor Afrems kloster, Ma’arat Sednaya, Syrien. Men genom denna artikel och bilder hoppas vi kunna ge er denna efterlängtade redogörelse över en historisk och betydelsefull resa som gjorts av SOKU.

Den 18:e mars sökte sig 70 personer till Arlanda flygplats för att så småningom starta en mycket händelserik resa i Syrien. De flesta av resenärerna var från S:ta Marias församling i Norrköping, men representanter från SOKU´s förbundsstyrelse och utskott var självklart också på plats. Denna resa var ett sätt för församlingsmedlemmarna att visa sitt stöd och sin kärlek för deras församlingsdiakon som nu valt att lämna detta liv och istället förena sig med sin Herre genom att leva ett liv som munk. Medlemmarna skulle även resa runt i Syrien för att se historiska och betydelsefulla platser och möta viktiga personer inom vår kyrka.

Vår broder Milad Issa har varit ansvarig för SOKU:s religionsutskott sedan 2002 och även varit ansvarig för S:t Abrahams teaterföreställning som spelades upp både i Norrköping och Södertälje hösten 2004. Att en engagerad ungdom ur SOKU har valt ett liv i klostret, ett liv där han enbart tänkt tjäna Gud är en mycket stor händelse. Detta har aldrig tidigare hänt och för oss delegater från SOKU skulle en resa av detta slag bli den första. Vi skulle få vara delaktiga i en fantastisk vigning som vi för evigt skulle minnas.

Det är tidigt på söndagsmorgonen och vi från SOKU vaknar upp ca 500 meter från S:t Afrems klostret i ett nybyggt hotell som klostret låtit bygga för besökare. Nu är dagen kommen och det är äntligen dags för denna högtidens stund då vår käre broder Milad Issa skulle ta ytterligare ett steg för att så småningom tjäna Herren med sitt liv.

Gruppen begav sig till fots i detta vackra väder till S:t Petrus & Paulus kyrkan i klostret där vigningen skulle äga rum. Denna dag var inte vilken dag som helst. Det var S:t Afrems högtidsdag som firas stort i klostret varje år. Det vigs ofta munkar just på denna speciella dag som förutom munkvigningen även skulle innehålla vackra musik-konserter.

När vi kom in i kyrkan står diakonen Milad Issa nedanför altaret iklädd en svart kostym. Under gudstjänstens gång skulle han stå där och ödmjukt vänta på tillfället då Patriarken med heliga böner och Herrens välsignelse skulle förklara honom som munk. Efter bibelläsningen samlades Patriarken, biskoparna och munkarna och bildade en cirkel runt broder Milad. Diakonerna läste olika bibeltexter från Nya Testamentet och därefter sjöng de vackra psalmer/hymner som en start på denna ceremoni. Det är här som den blivande munken sträcker ut händerna som en gest på ett överlämnande åt Gud där även en bibelvers läses upp tre gånger av broder Milad. Hans händer sträckte han ut horisontellt och kroppen bildade ett kors som symbol för detta överlämnande.

Det centrala citatet som lästes upp var ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig” (Luk 9:23) Sedan knäböjde han inför Herren och tog emot välsignelse av Syrisk Ortodoxa Kyrkans högste andlige ledare. Ett skynke dras sedan mellan honom och kyrkobesökarna och man klär av munken hans skjorta och förbereder honom för att istället ta på honom den dräkt som ska symbolisera det heliga ämbetet som nu munken fått ta emot. Därefter klipper man lite av håret och den nyblivne munken får avsluta med att ta den heliga nattvarden. Det är här som den nyblivne munken härmed tilldelas namnet deyroyo Samuel.

Under gudstjänsten hördes glädjerop. Det är inte varje dag man får vara med om en sådan upplevelse och det är inte heller varje dag man har en sådan nära kontakt med personen som blir vigd till munk, därför var ceremonin väldigt känslofylld. Församlingen applåderar till denna fina utmärkelse som nu tilldelats diakonen från Sverige. Den nyvigde munken höll sitt tal där han först och främst tackade Herren och även vår ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas som alltid hjälpt och stöttat honom i sin andliga vägledning. Deyroyo tackade även församlingsprästen i Norrköping Fader Melke Mourad som också närvarade under denna högtid. Tack framfördes även till hans familj och anhöriga som väglett honom och alla hans vänner som funnits där för honom. Talet hölls på arabiska och en del av denna text ville han även framföra på svenska. Där tackade han SOKU och religionsutskottet för den underbara tid som vi haft tillsammans med honom. Han önskade oss lycka till i vårt fortsatta arbete för kyrkan.

Under detta tal, rann glädjetårar nerför kinderna eftersom deyroyo Samuel betytt väldigt mycket för kyrkans ungdomsarbete i Sverige. Nu mister kyrkan i Sverige en av sina eldsjälar som alltid spritt andlig kunskap och glädje i sitt arbete, men samtidigt kände man en stolthet och glädje som är svår att beskriva. Det känns väldigt tryggt att vi alltid finns med i hans böner och att arbetet i SOKU betytt så mycket för honom!

Efter vigningen var samtliga kyrkobesökare bjudna på mat i klostrets matsal där en restaurang hade anlitats för att fira denna stora fest. Ca 300 personer närvarade under denna middag. Det hölls en del tal där bl. a SOKUs ordförande Gunilla Togan fick möjligheten att säga några ord. Talet riktades först och främst till Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas som fick ta emot ett mycket stort och vackert fotoalbum från SOKU som innehöll kort från flera år och olika aktiviteter som ägt rum inom förbundet. Sedan riktades talet vidare till deyroyo Samuel som gratulerades stort till sitt nya ämbete. I talet som hölls på syrianska talade Gunilla om deyroyo Samuel och hans goda gärningar inom kyrkan. Hon beskrev den inverkan han haft på ungdomarna och att han idag är ett mycket gott föredöme som syriansk ungdom från Sverige. Hon berättade om S:t Abrahams teater och hur mycket den betytt för SOKU och tackade för hans stora insatser.

På plats delades S:t Abraham T-shirts ut till munkarna och studenterna på klostret som ett minne av den historiska aktiviteten som ägde rum genom denna teaterföreställning.

SOKU-Sverige skänkte också en gåva på tre datorer, en scanner och digitalkamera till S:t Afrem klostret. Vi hoppas att förbundet kommer att kunna stärka kontakten med patriarkatet och öka kommunikationen genom denna gåva för att fler ska få ta del av klosterlivet och vad som händer i Syrien.

En mycket vacker tavla lämnades sedan över till deyroyo Samuel med fina bilder av honom i SOKU-sammanhang samt bibelcitat. I bakgrunden speglade en bild av S:t Afrems kloster. På ramen stod det:

”Milad, vi prisar Herren som vägleder dig och ger dig styrka.
Må du ständigt finnas i våra böner och vi i dina”.
– Dina vänner från hela SOKU-Sverige
20:e mars 2005

Samtidigt som tavlan överlämnades läste Gunilla upp denna dikt för deyroyo på svenska:

Milad en vän
och broder för oss alla.

Vi idag dig
deyroyo Samuel får kalla.

Den stora dagen för dig är här,
du nu ett viktigt ämbete bär.

Du valde att förneka dig själv, ta ditt kors och Herren följa.
Genom Guds ljus finns inget att dölja.

Kärleken till Gud genom dina handlingar du visar,
vi tackar ständigt och Herren prisar.

Dina insatser i SOKU har satt djupa spår.
Vi önskar att vi fler sådana förebilder får.

Du lämnar ditt land, din familj och dina vänner.
Vi finns alla här, dom du känner.

Dina insatser vi ständigt kommer att minnas
och du i våra hjärtan alltid kommer att finnas.

Som delegater från SOKU på munkvigningen åkte:
Gunilla Togan (ordförande)
Feride Tas (vice ordförande)
Emanuel Barhaido (Ledamot)
Hobil Varli (Ledamot)
Daniel Yalin (Ansvarig för mediautskottet)
Benjamin Aktas (Ansvarig för religionsutskottet)

Hela SOKU lyckönskar deyroyo Samuel och ber att Herren ska vägleda honom på den andliga väg som han valt att vandra på! Må den heliga Gudsmoderns och alla helgons förböner vara med dig deyroyo Samuel i evighet.

För att se bilder, gå in på Aktiviteter/ Munkvigning eller klicka på nedanstående länk.
Bilder från Munkvigningen den 20 mars 2005.

SOKU´s Mediautskott