Under besöket i S:t Afrem klostret i Syrien under mars månad träffade vi på ett par elever från Sverige som studerar på klostret. Under den närmsta tiden får ni nu chansen att bekanta er med dessa elever.

Namn: Johan Aslan
Ålder: 19 år
Stad: Norsborg

Hur länge har du studerat i S:t Afrem klostret i Ma’arat Sednaya?

Jag har studerat här i ca. 9 månader.

Hur ser din bakgrund ut innan du valde att studera i kloster?

Jesus har offrat hela sitt liv för oss människor, då tycker jag att också vi kan tillägna lite av vår egen tid åt att tjäna Honom i gengäld. Redan när jag var 16 år och gick i gymnasieskolan så funderade jag på att åka till klostret, men mina föräldrar ansåg mig för ung för att leva ett klosterliv. Jag har alltid trivts i kyrkan som är Guds hus och därför velat tjäna den med mitt liv. I min församling i S:t Petrus & Paulus kyrkan i Norsborg har Cor-Espicopos Shabo alltid funnits där med sitt stöd och sin andliga vägledning vilket har hjälpt mig att vandra på denna väg. Malfono Robert Abraham tillsammans med SOKU-Botkyrka anordnade ca. 1 gång/vecka träffar där ungdomar kunde samlas i Herrens namn och lära sig mer om Bibeln och vår ortodoxa kristna tro, där jag var en av besökarna. Genom mina föräldrars uppfostran och kärlek till kyrkan så fick jag ett allt större intresse för den syrisk ortodoxa kyrkan. Tack vare att mina föräldrar som liten lämnade mig till söndagsgudstjänsterna och undervisning i kyrkan så har jag lärt mig Herrens ord och även det arameiska språket som är Jesu eget modersmål.

Hur var den första tiden för dig i klostret?

Första månaderna ägnade jag mycket tid åt att tänka på allt man lämnat där hemma: familjen, vännerna, kyrkan och fritidsaktiviteterna. Men efter ett tag så lärde jag mig att anpassa tiden och kände mig mer trygg i klostermiljön. Här utvecklades jag väldigt mycket som person, vilket jag tackar Herren för och givetvis mina andliga bröder och systrar här i klostret.

Hur ser en vanlig dag ut i klostret?

Vi vaknar ungefär vid 06.00-tiden för att gå till kyrkan för morgonbön. Därefter äter vi frukost för att sedan ha lektioner i ca. 2 timmar. Sedan äter vi lunch tillsammans och får tid efteråt för att studera och vila lite. Eftermiddagsbönen som är ca. 30 min lång är också något som eleverna bör närvara vid. Efter detta fortsätter lektionerna i ca. 2 timmar som följs av kvällsmat. Efter middagen så har man lite fritid och dagen avslutas på kvällen med bön i kyrkan innan vi lägger oss. Under dagarna så har eleverna i klostret även olika städområden som man måste ansvara för att hålla rena.

Finns det något du vill hälsa ungdomarna som lever hemma i Sverige?

Kära ungdomar, tänk på Herren i allt vad ni gör. Glöm inte bort att vi genom våra synder återigen spikar vår Herre Jesus Kristus på korset när vi väljer att begå synd istället för att överlämna våra liv i Hans händer och låta våra kroppar vara ett tempel åt den Heliga Anden. Jag är väldigt glad över SOKU och dess verksamhet bland ungdomar i Sverige, jag ber att Gud ska välsigna ert arbete och låta det bära rik frukt.

SOKU´s Mediautskott