Namn: Michel Issa
Ålder: 18 år
Stad: Norrköping

Hur länge har du studerat i klostret?

Jag har studerat här i 3 år, jag var alltså 15 år när jag först kom hit till klostret. Under min uppväxt besökte jag klostret flera tillfällen och det var under dessa perioder som jag funderade på om klosterlivet verkligen var något för mig. Under mina besök lärde jag känna de flesta munkarna och eleverna i klostret, vilket gjorde att jag trivdes allt mer i klostret.

När bestämde du dig för att studera i klostret?

Min bror Milad (nyblivne deyroyo Samuel) har alltid varit min förebild och han berättade om klosterlivet för mig vilket gjorde mig intresserad. Sedan dess har jag alltid känt mig hemma i olika kloster som jag besökt, såsom klostret i Tyskland år 1998, Schweiz/Holland år 2000 och Israel år 2000.

Finns det några personer här som betytt speciellt mycket för dig?

Abona Mattias är också från Sverige och kan förstå mig på ett speciellt sätt eftersom vi har samma bakgrund. Han har varit min och klostrets andlige biktfader, men nu på senare tid har han istället fått rollen som rektor i klostret.

Abona Joakim Unfall var en person som jag kom väldigt nära när jag kom till klostret. Han undervisade mig i arameiska språket och fanns vid min sida och stöttade mig när jag kände svårigheter. Han blev som min egen bror och nyligen så har han även blivit min biktfader.

Vad har du för mål med ditt studerande i klostret?

Under tiden jag studerade Bibeln och ortodox teologi, arameiska språket så har tanken dykt upp på att jag vill bli munk. Men än så länge vill jag inte binda mig till något, utan jag överlämnar mitt liv i Herrens händer istället och då får Han förbereda min framtid.

Finns det någon speciell bibelvers som betytt mycket för dig?

”Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror.” (Matteus 21:22) Denna bibelvers har hjälpt mig vid alla prov som vi har i klostret och vid mina predikningar som vi förbereder i kyrkan. Jag har verkligen fått bönesvar när jag litat på att Gud ska ska hjälpa mig i en viss situation.

Vad har du för tips/råd att ge till ungdomar som funderar på att studera i kloster?

Kärleken till Gud övervinner alla svårigheter som finns i kosterlivet. Söker man Herren med ett rent hjärta så kommer man att finna Honom. Här i klostret växer man väldigt mycket som individ och man får lära sig att ta eget ansvar. Man lämnar världen för att umgås med Gud istället och då kommer självklart Gud att beskydda dig. Man får vänja sig vid klosterlivet innan man tar beslutet att leva där. Det är mycket bön och fasta i klostret vilket man måste vara förberedd på, vilket betyder att man ska kunna leva ett liv i bön och fasta innan man beslutar sig för att studera i klostret.

SOKU´s Mediautskott