Våren är här. Den blomstrande tiden är kommen. Den nyfikna årstidens timma har slagit. Vår omgivning är nu full av förändring, en ny blomstrande förändring varje dag.

Jag tänker på ett träd som precis börjat blomma. Jag ser på trädet och inser att den faktiskt har ett liv. Livet fanns där i väntan på att få vakna upp igen. Ett frö såddes en gång i tiden och fick rötter som sakta utmynnade i en stark och stabil stam med grenar.

Under SOKU:s planeringshelg 2005 växte ett antal grenar på den stammen som idag är 9 år gammal. Nya utskott/grenar formades och viktiga arbetsområden tilldelades.

Förbundsstyrelsen med de tilltänkta utskottsmedlemmarna befann sig helgen den 8-9 april på Vårdnäs Stiftsgård utanför Linköping för att i detalj planera det kommande året. Målet med helgen var att planera och förbereda för att åter få vakna upp med nya krafter. Kursgårdens miljö var stillsam och avskild och väldigt lämpad för en sådan helg. En helg som skulle sätta grunden till stora projekt inom den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige.

Utskotten, grenarna, som bildades är:

Gren 1: Religionsutskottet (RU)

Benjamin Aktas
Stefan Aydin
Sandra Özmen
Jakob Aktas
Gabriella Kilic
Yuhanes Kurt
Gabriel Rowshanzamir
Rafael Yevno

Gren 2: Kulturutskottet (KU)

Projektgrupp 10-års jubileum:
Hulja Bayru
Juliette Özgun
Suzie Gevrige
Helena Josefsson
Lena Yildiz

Projektgrupp SOKU-kör/SOKU-CD
Silvia Ayoub
Hobil Varli
Tomas Lahdo
Mansura Ogur
Susan Cakar

Projektgrupp Teater
Sargon Masso
Meshlin Melki
David Aslan

Gren 3: Mediautskottet (MU)

Daniel Yalin
Hanna Aslan
Josef Aslan
Gabriel Bar-Sawme
Elisabet Tas

Gren 4: Internationella Utskottet (IU)

Gunilla Togan
Kennedi Akdogan
Roba Chukro

Gren 5: Språkutskottet (SU)

Andreas Bozyel
Sami Aydin
Aydin Akyuz

Gren 6: Utbildnings- och utvecklingsutskottet (UU)

Yusuf Aydin
Linda Vergili
Paulus Marouki

SOKU har många planer inför det kommande året. Vi hoppas kunna genomföra våra aktiviteter och projekt med de krafter och ekonomiska medel som går att samla för dessa ändamål:

Förutom de regelbundna traditionella aktiviteterna, har förbundsstyrelsen inspirerats och valt att godkänna ett antal nya och stora projekt. Många förberedelser kommer att påbörjas inför förbundets 10-års jubileum som äger rum hösten 2006. En SOKU-kör önskas bildas som sedan ska spela in en CD inför jubileet och den 10:e körturneringen.

I internationellt arbete kommer förbundet i samarbete med Ungdoms Initiativet och Studieförbundet Bilda att förbereda en sommarkurs i patriarkatet för syrisk ortodoxa ungdomar från Sverige. Mer information om detta viktiga projekt kommer inom kort.

Förbundet kommer även att arbeta med att knyta nya internationella kontakter med andra ungdomar och ungdomsförbund världen över. Internationella utskottet kommer detta år genomföra en förstudie för att se efter möjligheterna att i framtiden kanske kunna starta någon typ av fadderverksamhet i Indien.

Vår förhoppning är också att genomföra en studieresa till Turabdin. Vi ser över möjligheterna samt konsulterar med erfarna personer. När i tiden denna resa kommer att äga rum informeras längre fram. Det kan bli i höst eller nästa år.

Veckoslutskursen i religion blev väldigt lyckad förra året och därför anordnas en sådan även i år. Denna helg kommer även att innehålla en ungdomsgudstjänst som varit efterlängtad av många.

Andra viktiga projekt är skapandet av en SOKU-kalender. Förbundets förhoppning är att i höst kunna lansera en fickkalender med både gregorianska och julianska helgedagarna markerade. Bibelcitat samt fakta om kyrkan och kyrkofäder är också del av planerna.

En annan produktion är mediautskottets mål att börja lansera en SOKU-tidning. Den ska innehålla olika delar och ämnesområden som är riktade till flera åldersgrupper. Förbundet kommer även smått börja köpa in några böcker för bildandet av ett mindre bibliotek för framtiden.

I år tar vi tag i ordförandenätverket igen som förhoppningsvis ska bidra med nya krafter genom organisationen. Två möten per år är det tänkt att de lokala ordförandena ska samlas för att dela med sig av sina erfarenheter samt motta information från förbundsordförande.

Sist men inte minst, teaterprojektet. Den storslagna teatern S:t Abraham av Kaidon finns i våra minnen och målet är att skapa ytterligare en teaterföreställning som ska presenteras under 10-års jubileet om ca 1,5 år. En liten projektgrupp har bildats för att ansvara för de praktiska sakerna, men för er som vill skådespela önskar vi att ni anmäler er till förbundskansliet.

Dessa ovanstående aktiviteter är exempel på arbetsområden som förbundsstyrelsen tillsammans med utskotten har att arbete med under mandatperioden 2005/2006, en blomstrande och föränderlig tid.

Ett träd som bär frukt är tänkt att användas i ett gott syfte, att ge mat åt någon. Ett träd med stabila grenar kan bli ett hem för en fågel som söker ett bo. Ett fullvuxet träd med grenar och stora fina blad kan skydda dig när det regnar.

Jag vill symbolisera SOKU som ett stabilt träd med många grenar. Där varje gren har något att erbjuda dig. Låt dig fångas av trädens grenar. Ta skydd under trädets vingar när det regnar och ät av den frukt som växer på grenarna. SOKU finns till för just dig. För dig som vill lära dig mer om den Syrisk Ortodoxa Kyrkan, och för dig som värdesätter den och är villig att vara en del av förvaltandet av denna värdefulla skatt vi fått i arv. Vi befinner oss i en tid av förändring och vi bör ta vara på det värdefulla vi har tillgodo och dela med oss av det vi kan. Som kristna människor bör vårt arbete ständigt handla om att hjälpa varandra i allt vi gör.

Med Guds välsignelse och kraft hoppas förbundsstyrelsen med utskott kunna förverkliga organisationens mål med syftet att gynna den Syrisk Ortodoxa Kyrkan och förbereda de kommande generationerna av syrianska ungdomar för det viktiga arbetet inom kyrkan, vår framtid.

Förbundsordförande,
Gunilla Togan

Jesus är den sanna vinstocken
”Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. ” (Joh 15:1-15:2)

För att se bilder från planeringshelgen, titta under Aktiviteter / Möten.

Gunila Togan