SOKU:s mediautskott var på plats i S:ta Maria församling i Norrköping och i St Petrus & Paulus församling i Norsborg för att delta i denna glädjande ceremoni.

Kyrkan firar palmsöndagen till minne av Jesu intåg i Jerusalem då folket välkomnade honom genom att vifta med palmkvistar och lägga ut dem på vägen framför honom. Såsom Jesus red in i Jerusalem till glädjerop och folket ståendes med palmkvistar i sina händer, så uppvaktas prästen som symboliserar Kristus på ett liknande sätt med glädjerop och hymner.

Diakoner, diakonissor och alla barn med sina vackra utsmyckade ljus fortsatte sedan denna vandring i prästens fotspår och deltog på detta sätt i den vackra ceremonin.

Intåget i Jerusalem

Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” (Matt 21:5-19)

Under Aktiviteter / Lokalföreningar kan ni se bilder från palmsöndagens gudstjänst med Fr. Melke Mette Mourad i Norrköping och med H.H Mor Dioscoros Benjamin Atas och Chori Shabo i Norsborg

SOKU´s Mediautskott