Tisdagen 26/4 samlades en liten skara människor på universitetet i Linköping för att få en inblick i den ortodoxa kyrkans teologi och även diskutera möjligheterna för ett ekumeniskt samarbete i framtiden. Representanter för de ortodoxa kyrkorna bestod av Cor-Espicopos Suleyman Demir som är församlingspräst för den syrisk ortodoxa kyrkan i Linköping. Dessutom fanns även Fader Misha Jaksic som representerade den serbisk ortodoxa kyrkan, på plats. Tillsammans förklarade de ortodoxa företrädarna den ortodoxa kyrkans teologi samt besvarade en hel del frågor som publiken ställde efteråt.

Man diskuterade hur man genom SKR, Sveriges Kristna Råd, där 13 ortodoxa kyrkor finns representerade arbetade för ekumeniken inom den kristna kyrkan. Fader Misha sade också att det ibland finns stora skillnader i frågor som debatteras inom kyrkan, men trots kyrkornas olika sätt att tänka så bör kyrkan arbeta för att försöka skapa en dialog med varandra. Cor-Espicopos Suleyman Demir förklarade under samtalet innebörden av den dräkt som prästen bär i sin vardag, den syrisk ortodoxa kyrkans historia, kyrkornas utformning och hur verksamheten ser ut för den syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige. Det blev en lyckad dag och de flesta som fanns närvarande fick lära sig en hel del om ortodoxa kyrkan, som de inte visste så mycket om tidigare. Förhoppningen är att fler väljer att närvara under sådana här tillfällen i framtiden. Ett tack till Sensus och ”Kyrkan på universitetet” som gjorde denna dag möjlig!

SOKU´s Mediautskott