I år är vi alla ortodoxa! Söndagen den 1 maj firas påskdagen i ortodoxa kyrkor, och namninsamlingen i Sveriges Kristna Råds påskupprop om ”amnesti” och humanare flyktingpolitik avslutas därmed. Sveriges Kristna Råd önskar därför att alla kyrkor denna påskdag uppmärksammar uppropet.

-Vi vill från Sveriges Kristna Råd sända en hälsning till kyrkor och enskilda i vårt land att tillsammans på den ortodoxa påskdagen lyfta fram påskuppropet i våra gudstjänster, med förbön, ljuständning och tillfälle för gudstjänstdeltagarna att skriva under uppropet. Låt denna dag bli en dag då vi kyrkor i Sverige tillsammans går från död till liv, från mörker till ljus. Det säger Göran Zettergren, ny ordförande i Sveriges Kristna Råd och missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan.

– Den ”engångsamnesti” för asylsökande som påskuppropet uppmanar till är en både realistisk och genomförbar åtgärd. Inför ett förändrat sätt att behandla asylärenden vid årsskiftet ger ”amnestin” myndigheterna möjlighet att påbörja arbetet utan att ärva en tung ryggsäck av obehandlade ärenden. Sverige har tidigare utfärdat sådana ”amnestier” och kan göra det igen. Det säger Anders Sundquist, jurist och chef på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

– Vi som kyrkor kan inte tiga eller låta politikernas tomma retorik styra oss, när vi ser resultatet av dagens inhumana system och brister i övergången till ett kommande. Vårt ansvar är att liksom Jesus ställa oss på den utsattes sida och verka för förändring, säger Göran Zettergren.

Påskuppropet är ett initiativ från Sveriges Kristna Råds presidium. Uppropet inleddes 13 mars och avslutas 1 maj. Namnlistor kan sändas in till Sveriges Kristna Råd allra senast 9 maj. De kommer därefter att överlämnas till regeringen. Vid det tillfället planeras också en avslutningsgudstjänst och andra aktiviteter.

Namnlistor finns att ladda ned från Sveriges Kristna Råds hemsida www.skr.org

Sveriges Kristna Råds påskupprop lyder:

VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land

VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet

VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti” åt alla dem som vägrats asyl i vårt land

VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle

FÖR FRÅGOR KONTAKTA Lennart Molin, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle och biträdande generalsekreterare, SKR, 08-453 68 23, 0706-35 33 54, lennart.molin@skr.org

Anders Sundquist, kanslichef för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, ledamot i SKRs arbetsgrupp för migration och integration, 08-660 21 70/534 881 51, anders.sundquist@radgivningsbyran.org

Carl-Johan Friman, informationssamordnare, Sveriges Kristna Råd, 08-453 68 57, 070-99 88 355, carl-johan.friman@skr.org

Artikeln från www.skr.org 2005-04-30

www.soku.org