Denna bönebok kan för ungdomar vara det som leder dem på det rätta spåret som leder till Gud. Boken uppmanar oss att försöka leva ett liv följt av Guds budskap i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan.

I början av denna skrift kan man hitta ett introduktionsbrev av vår Ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas, som bland annat talar om att bönen är vår andliga mat och genom den så kan vi hålla en dialog med Gud.

Förutom de tre bönetillfällen som boken är uppdelad i, morgon, kvälls – och midnattsbön omfattar boken även andra böner och allmänna principer. Boken innehåller även en och annan lärorik liknelse som man kan ta lärdom av.

Syftet med denna bok är att den ska skänka läsarna tröst, hopp, frid och andlig glädje i deras liv. Boken är översatt från syrianska och arabiska till svenska. Tack vare det givande innehållet och det lättlästa språket så är detta en bok man gärna har med sig i sitt vardagliga liv. Glädjekällan ger oss även tillfälle att meditera när man får se de vackra bilderna i boken.

Vi tycker att boken lever upp till sin entusiastiska titel, den är sannerligen en Glädjekälla. Mediautskottet rekommenderar alla ungdomar att läsa denna andliga bok!

Glädjekällan går att beställa från SOKU-kansliet och kostar 50 kr.

SOKU´s Mediautskott