Namn: Naoar Josef Malki
Ålder: 25 år
Stad: Norrköping

Vad studerar du i klostret?

Jag studerar Bibeln, syrianska språket, arabiska, kyrkans 7 sakrament, kyrkohistoria och kyrkomusik i klostret.

Vad har du för mål i livet?

Att älska Jesus av hela mitt hjärta. När jag lär mig att älska Honom, kommer jag veta hur jag ska älska de troende i Hans kyrka. Jag studerar för att tjäna människorna i Jesu kyrka. Jesus sade: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Därför känner jag ansvar att tjäna Jesus, speciellt i denna tid då vår moder, kyrkan är sjuk. S:t Efraim sade: Den som inte känner att kyrkan är sin moder kan inte känna att Jesus är sin Fader. Det finns väl ingen son som inte vill hjälpa sin sjuka mor?

Hur är livet på klostret?

På morgonen är det bön och sedan äter vi frukost. Därefter har vi lektioner till 12.00. Därefter ber vi och äter lunch tillsammans. Efter maten är vi lediga och har fritid till fyra. Under fritiden brukar vi vila, studera, läsa, be själva, ta emot och hälsa på gäster. Om vi behöver något från staden finns det möjlighet att åka ner under den här tiden. Klockan fyra är det bön och därefter har vi lektioner till sju. Sedan middag och fritid. Kvällsbön klockan nio.

På onsdagar är det även gudstjänst och meditation. Det finns elever i sex olika rum med fem elever i varje rum. Varje vecka är det elever från ett av rummen som anordnar stunden. De kan tex. berätta om kärlek, gudsfruktan, ånger m.m. eller så spelar de upp en teater om något andligt tex. ett helgons liv.

På torsdagar får vi lyssna på föreläsningar om något helgon. Fredagar är det också gudstjänst och film om ett helgon visas för eleverna i klostret.

Lördagar har vi bara 1,5 timmes lektion. Därefter fritid, då vi brukar spela fotboll och pingis. Efter eftermiddagsbönen har vi bikt. Varje elev går själv till munkprästen och berättar om sina synder och om man har något problem eller någon svårighet som man behöver hjälp med.

Söndag är det gudstjänst, då patriarken brukar medverka. De flesta som har biktat sig tar nattvarden. Under dagen sedan är det fritid. På söndagskvällar håller två elever predikan. Två dagar i veckan städar vi. Varje elev städar någonstans i klostret.

I klostret lever vi som en enda stor familj och försöker leva i kärlek enligt Jesu vilja. Om vi på något sätt sårar varandra skyndar vi oss till att be om ursäkt och förlåta varandra så att vi kan följa Guds budskap. Jag känner glädje när jag är här i klostret, för jag lär mig så mycket här. Jag får hjälp av alla som jag frågar, elever och munkar. Jag upplever att jag får en bättre relation med Gud här.

Berätta lite vad du gör annars i Sverige?

Vi anordnade ett andligt bibliotek i S:t Koriakos församling i Norrköping innehållande böcker, filmer om helgon, cd-skivor, religiösa bilder m.m.

Vad vill du ge för tips till andra ungdomar när det gäller arbetet inom kyrkan?

För att ungdomarna ska arbeta inom kyrkan på rätt sätt, måste de lära sig vad som är viktigast att jobba med. I S:t Afrem klostret får vi lära oss hur vi själva kommer närmare Jesus, hur vi ska tjäna människorna i kyrkan och hur vi ska få folk att komma till kyrkan. Därför är mitt råd till ungdomarna att pröva på att studera i klostret för sin egen skull först och främst men även för folkets skull. Av egen erfarenhet vet jag nu att när man själv har lärt sig, kan man bättre hjälpa andra. En av våra fäder sade: ”En kyrka utan ungdomar är en kyrka utan framtid och ungdomar utan kyrka är ungdomar utan framtid.” Jesus sade: ”vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ.” Vad vinner ungdomarna om de har utbildning och pengar, men inte tänker på det eviga livet?

SOKU´s Religionsutskott