Den 10:e maj kommer ett fyra meter högt träkors inkomma från Jerusalem till en strand via båt till Agios Andreas Recreational Centre utanför Aten i Grekland. Detta som ett tecken på starten av den första världsvida konferensen för mission och evangelium under 2000-talet.

Deltagarna som kommer från hela världen och representerar olika kyrkliga samfund har en intressant vecka att se fram emot, under Kyrkornas Världsråds konferens 2005 som blir den 13:e sedan starten 1910.

Sammankallade genom afrikanska trummor tar över 500 personer emot det stora korset på stranden där de också ber tillsammans. Korset är gjort av olivträ från mellanöstern och formad i Jerusalem som en symbol för försoning och helande samt en gest som visar solidaritet med de kristna i Mellanöstern.

Det är första gången som denna konferens hålls i ett land där majoriteten kommer från den ortodoxa traditionen, i detta fall den Grekisk Ortodoxa Kyrkan.

Jag åker tillsammans med representanter från Svenska Missionsråden (SMR) som den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige är medlem i, för att närvara under denna enormt stora och viktiga konferens för det ekumeniska arbetet mellan alla kristna världen över. Detta i tron på Fadern, Sonen och den Helige Anden, En Sann Gud.

Syftet med konferensen är bla att det är tänkt att vara ett forum för kristna individer och kyrkor att utbyta erfarenheter och tänka tillsammans för vårt kyrkliga arbete. Temat för konferensen är ”Kom Helig Ande, hela och försona!” (”Come Holy Spirit, heal and reconcile!”) Denna slogan påminner oss om att missionen inte tillhör oss, utan är Guds mission, som är närvarande och aktiv som Den Helige Anden i kyrkan och hela världen.

Konferensen kommer att direktsändas på Internet under följande adress:

http://www.mission2005.org/Daily_webcasts.539.0.html

Konferensens hemsida är www.mission2005.org

Uttalande från ordförandena i Kyrkornas Världsråd där även vår patriark är med. Se följande länk:

http://www2.wcc-coe.org/pressreleasesen.nsf/index/pr-05-16.html

Jag ber om era böner för att stärka mig under denna mycket intressanta och givande ekumeniska konferens för det fortsatta arbetet i helandet och försoningen mellan bröder och systrar, Guds barn.

Med vänliga hälsningar
Gunilla Togan

Gunilla Togan