Biskopen för vårt stift, Mor Dioscoros Benjamin Atas föddes 1964 i Bakisyan i Turabdin. Hans föräldrar var gudfruktiga och uppfostrade honom i ödmjukhet gentemot dem. När han blivit tillräckligt gammal för att börja skolan, började han i den lokala kyrkoskolan där han lärde sig syriska och allt annat nödvändigt inom kyrkan.

Han studerade samtidigt hårt i byskolan där han även lärde sig det turkiska språket. När han levde i byn kände han samtidigt ett kall till munklivet, dock tillät inte hans föräldrar detta på grund av hans låga ålder och därför emigrerade Hans Nåd med sina föräldrar till Europa och Sverige, där han bodde med dem. Han började i svenska skolan och lärde sig det svenska språket och kom på detta sätt i kontakt med den svenska kulturen. Han var mycket duktig i skolan och fick höga betyg. Under samma period fördjupade han sig även i syriskan med hjälp av fader Melke Yilmaz.

Återigen kände Hans Nåd munklivets kall i diasporans land och hans föräldrar hjälpte honom med detta 1986 då han kom till Sankt Efraim klostret i Holland. Det var här han accepterades som novis av Mor Julius Isa Cicek, ärkebiskop för mellersta Europa. Väl i klostret påbörjade Hans Nåd studerandet av religion och fortsatte med sina syriska studier hos broder Said Cakici, som slet väldigt mycket för honom genom det andliga. Hans Nåd fick förtroende för bröderna i klostret och 1988 steg han in i det heliga munklivet, under begäran av Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas. Vigseln genomfördes i Sankt Efraims kloster av ärkebiskopen Mor Julius Isa Cicek. Vidare prästvigdes Hans Nåd Benjamin Atas 1989. Under denna period stod han till förfogande när det gällde stiftets andliga behov, då han predikade och påverkade dem att lägga ner stor vikt vid det syriska språket, kristna läran och den sanna tron.

När väl syriska bokstäver skapats för datorer började Hans Nåd även skriva böcker som sedan trycktes. Dessutom började han på lärarskolan i tyska varefter han, efter påbud av överhuvudena, begav sig till USA för att lära sig engelska. I USA fullbordade han också sina studier i teologi, under tre års tid. Detta skedde i ett katolskt universitet i New Jersey. Under sin vistelse i USA tjänade han också församlingarna i Washington, New York, Chicago, Florida och New Jersey.

Senare begav han sig till patriarkatet i Syrien 1995 efter begäran av patriarken Hans Helighet Ignatius Zakka I Iwas. Väl i patriarkatet ikläddes Hans Nåd det heliga korset och skickades till det nya stiftet i Sverige som ställföreträdare. Året därefter – 1996 – vigdes han till biskop för stiftet.

Nedan följer kort viktiga datum i biskopens andliga framsteg och vigningar:

1984: Vigdes till koruyo (andra gradens diakon) av Hans Nåd Timotheus Abodi.
1986: Vigdes till afodiaqno (tredje gradens diakon) av Hans Helighet.
1988: Vigdes till munk av Hans Nåd Julius Isa Cicek.Vigdes även till ewengeloyo (fjärde gradens diakon) av Hans Nåd Mor Julius Isa Cicek.
1989: Prästvigdes av Hans Nåd Julius Isa Cicek.
1995: Ikläddes det heliga korset av Hans Helighet Ignatius Zakka I Iwas.
1996: Vigdes till biskop för stiftet i Sverige av Hans Helighet Ignatius Zakka I Iwas.

Mediautskottet och hela SOKU ber Herren att stärka Hans Nåd i sitt dagliga arbete i stiftet!

__________________ Källor: Kolo Suryoyo (1993) nr. 92
Hans Nåd Dioscoros Benjamin Atas.

SOKU´s Mediautskott