Bo Giertz vet nog många av oss inte mycket om, alltsedan gymnasieåren var Giertz en övertygad ateist. Han började studera medicin i Uppsala och det var där han han stod inför en svår brottning med sin världsbild och livssyn, som så småningom ledde fram till att han blev övertygad om att Gud faktiskt existerar och därmed bekände sig till den kristna tron. Med åren kom han också att börja läsa teologi, med avsikt att bli präst i Svenska kyrkan.

Han lyckades med sitt mål i livet, men inte nog med detta. Prästen vigdes även år 1949 till biskop i Göteborgs stift. Detta förvånade många eftersom han inte tillhörde den inre gruppen av kyrkoherdar och professorer som då fanns inom teologin. Men sanningen är att få personer under och efter sin levnadstid har påverkat svenskt kyrkoliv i samma höga grad som Giertz. År 1958 startade biskopen Kyrklig samling som var ett samarbetsorgan inom svenska kyrkan som arbetade för att Bibeln och bekännelseskrifterna var det som kyrkan skulle följa.

Finns det några bibliska sanningar som den kristna kyrkan aldrig får överge oavsett vilken tid man lever i?

I boken ”Att tro som apostlarna” tar biskop Bo Giertz upp flera intressanta ämnen som ofta diskuterats i vårt samhälle. Frågorna som biskop Bo Giertz tar upp i denna bok är sådana som idag har splittrat Svenska kyrkan och många andra samfund. Varför vi som kristna inte kan acceptera det kvinnliga prästämbetet är ett ämne som biskopen ägnar en stor del av sin bok till. Han utgår ifrån olika bibelord och tradition som visar att detta strider mot Guds ord.

För att förstå biskopen tankar om den sanna kristna tron så citerar jag ett stycke som han skrivit i boken:

”En kristen får vara på sin vakt, så att han inte i debattens hetta lånar argument från dem, som i själva verket har lämnat all biblisk kristendom. Vill vi vara kristna, måste vi stå på bibelordets grund”. Denna bok är väldigt lättläst och intressant! Boken för oss tillbaks i tiden till tiden då de heliga apostlarna levde och låter oss förstå den lära som de förkunnade och som de i sin tur hade fått av Herren Jesus Kristus. Boken ger oss en annan teologisk uppfattning än den teologi som idag förkunnas i Svenska kyrkan och biskop Bo Giertzs syn på vad sann biblisk kristendom är skapar fortfarande debatter inom Svenska kyrkan.

SOKU´s Mediautskott