I gymnasiekolans religionsböcker finns en hel del att läsa om olika religioner och inriktningar. I en av dessa läroböcker för både grundskolan och gymnasiet, boken ”Kristen tro idag” upptäckte vi något som både förvånade och som samtidigt gav oss glädje. När vi bläddrade i bokens innehållsförteckning och slog upp den del i boken som skulle presentera de ortodoxa kyrkorna i Sverige fick vi där se vår egen biskop Mor Dioscoros Benjamin Atas bild på framsidan.

Inte nog med detta, i boken skriver man om den ortodoxa kyrkan och dess traditioner där den syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige ses har lyckats anpassa sig mycket i det svenska samhället. När boken nämner denna anpassning som kyrkan gjort i landet så nämner man SOKU och dess verksamhet i ett eget stycke i boken, vilket vi tyckte var väldigt roligt att få läsa om. SOKU firar 10-års jubileum nästa år och organisationen har bara blivit större och starkare. Att man i läroboken i skolan bland elever kommer att kunna läsa om SOKU i denna bok är något stort och något som borde göra oss mycket stolta.

I texten man skrivit om SOKU nämner man att genom dess hemsida har SOKU skapat ett svensk-syriskt nätverk bland kyrkans ungdomar i Sverige. Man kan läsa om att organisationen anordnar bibeltävlingar, körturneringar och andra aktiviteter för att ungdomar som tillhör den syrisk ortodoxa kyrkan ska kunna träffas och bilda en kyrklig gemenskap.

Läs gärna denna bok som beskriver en hel del om den ortodoxa kyrkan och dess tro. I ”Kristen tro idag” så försöker man spegla de kristna rörelser som finns i vårt land och ge en helhetsbild av det andliga landskapet i Sverige.

Denna bok går även att beställa från www.gleerups.se

SOKU´s Mediautskott