Hans nåd Mor Koorilos Markose, Biskop av stiften Niranam och Trivandrum i den Malankariska Syrisk-Ortodoxa Kyrkan, har gått bort, kl. 09:45 idag, (30 maj, 2005). Han var f.d. föreståndare för den Syriska avdelningen i det Malankariska Syriska-Ortodoxa Teologiska Seminariet i Mulanthuruthy.

Biskopen var 59 år gammal vid sin bortgång. Han hade lidit av en lungrelaterad sjukdom under en längre tid. Hans kvarlevor kommer att läggas till vila vid St:a Marias Kyrka i Pangada, Kottayam.

Den avlidne Metrolpoliten Mor Koorilos Markose föddes i familjen Ramanthara i Kottayam, den 6 oktober 1946. Han avslutade sin B.A (Bachelor of Arts, ung. Fil. Kand.) vid C.M.S Högskolan i Kottayam och G.S.T från M.D.-seminariet i Kottayam. Den avlidne Mor Gregorius Geevarghese prästvigde honom och han tjänstgjorde som präst i kyrkorna kring Kurichy, Pangada, Bahrain, Roorkela och Bhilai. Han var även föreståndare för den Syriska avdelningen i det Malankariska Syriska-Ortodoxa Teologiska Seminariet i Mulanthuruthy och chefredaktör för tidskriften för Kottayam-stiftet. Han vigdes till Ramban (Raban, Munk) den 6 augusti 2000 vid St. George Simhasanas kyrka i Perumpally. Den 14 januari 2001, vigdes han till Biskop vid namnet Mor Koorilos, av H.H. Patriarken av Antiokia och hela Östern Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, vid den patriarkaliska katedralen i Seydnaya, Damaskus, Syrien med en stor skara biskopar. Mor Iwannis Mathews, biskop för stiftet i Canada vigdes tillsammans med honom.

Den Jakobitiska Syrisk-Kristna Organisationens (Jacobite Syrian Christian Association) möte som hölls i Puthencuriz den 6 juli 2002, vilken godkände kyrkans nuvarande författning, sammankallades och leddes av Hans nåd Biskopen Mor Koorilos Markose. Det var en historisk förening som valde den nuvarande ledaren av den Indiska Kyrkan, Aboon Mor Baselios Thomas I, till Catholicos och Metropolitisk förvaltare.

De flesta av de unga prästerna i den Malankariska Kyrkan är elever till den avlidne Biskopen. Hans nåd har även tjänat som Metropolit för de två stiften kollam och Thumpamon under nästan två år, mellan 2001 och 2003. Gravsättningen av Mor Koorilos, som skall hållas i kyrkan i Pangada där han tjänade många år, kommer att ledas av H.B. Catholicose av Indien Aboon Mor Baseleios Thomas I och Kyrkans Biskopar.

Källor, text och bild
http://www.socdigest.org/
http://www.geocities.com/malankaravoice9/MarkoseMorKoorilos.htm

Religionsutskottet