I Soufanieh/Syrien åren 1982-1990 påstod en ung kvinna vid namn Mirna att hon fått uppenbarelser, både av Jesus Kristus och jungfru Maria. Det ledde till att många människor sökte sig till hennes enkla hem för att ta del av de budskap som hon hade fått från Gud. Under bön kunde Mirnas händer droppa olja som även botat många sjuka människor. Under passionsveckan (då alla kristna firar påsk samtidigt) får även Mirna stigmatiseringar som består av spikhål i händer, fötter, sår efter törnekronan och såret i hennes sida efter lansen som soldaten stack Jesus med på korset.

Nu har även du chansen att ta del av hennes budskap och höra hennes upplevelser som är ett tecken på Guds ingripande.

Måndagen 6/6, kl: 18.00 besöker Mirna den syrisk ortodoxa kyrkan S:ta Maria i Norrköping (Folkets Park).

Under besöket kommer psalmer/böner att framföras från församlingen och alla besökare får chansen att träffa Mirna som rest världen över för att sprida budskapet om enhet mellan kyrkorna i Kristus!

Församlingen bjuder även på fika!

/Varmt välkomna!

Mediautskottet