Hon är världskänd för sina stigmatiseringar och uppenbarelser av jungfru Maria. Människor vallfärdar till hennes hem utanför Damaskus i Syrien. Hennes budskap: Enhet mellan kristna.
– Jag har fått ett uppdrag från Gud, men allra helst skulle jag vilja vara vanlig hemmafru, säger Myrna Nazzour som just nu är på besök i Sverige.

NORRKÖPING

Det är söndagskväll och mer än fullsatt i syrisk-ortodoxa Sankta Maria kyrka i Norrköping. Det betyder runt 800 människor och ett förväntansfullt sorl som ljuder när den späda huvudpersonen skrider in i kyrkan tillsammans med församlingens präster och hennes egen följeslagare. Gruppen tar plats vid ett bord längst fram i kyrksalen och Myrna ser frånvarande och faktiskt rätt sliten ut. Efter en böneceremoni och ett antal sånger greppar hon en mikrofon och ansiktet blommar upp med en ny lyster. – Jag blir både glad och tacksam när jag ser så mycket folk och jag har en hälsning till er från jungfru Maria: Det finns inget vackrare än en mor som ser sina barn samlade till bön inför Herren. Utan åthävor och stora gester fortsätter hon att predika det hon upplever att Gud har lagt på hennes hjärta. Hon berättar stilla och sakligt om hur hon som 18-åring var i bön och fasta inför Herren, då det plötsligt började droppa olja från hennes händer.

”Blev alldeles skräckslagen”

– Jag blev alldeles skräckslagen och började gråta. Några dagar senare började det också rinna olja från en tavla föreställande jungfru Maria med Jesusbarnet och jag förstod att det var Gud som gjorde allt detta. Men jag förstod inte varför. Ryktet om händelserna började sprida sig i trakten och mängder av människor började komma till hennes och familjens hus för att få se under och tecken. Många av besökarna kom till tro på Jesus Kristus och flera blev botade från sjukdomar, inte minst ett stort antal muslimer. Andra menade att hon var sänd av djävulen och att hon bara var ute efter ekonomisk vinning. Men Myrna betonar att hon aldrig tar emot betalning eller gåvor av någon. – Det enda jag gör är att ge vidare av det budskap jag fått, säger hon. Hon förklarar att hon fick tröst och styrka genom en uppenbarelse. – Gud talade till mig genom jungfru Maria och sa: Glöm inte att Gud alltid är med dig och du ska ge din tid till honom. Allt detta sker för att Guds namn ska bli förhärligat. Var inte rädd för vad människor ska säga om dig utan uppmana dem att be mer för att förhärliga Fadern. Stigmatiseringarna fortsatte. Ibland med utgjutelse av olja, ibland i form av sår på de ställen där den korsfäste Jesus hade sina sår. Stigmatiseringen sker alltid de år alla kyrkor firar påsk samtidigt. Och Myrna står lika frågande inför fenomenen som alla andra. – Jag vet inte varför Gud valde ut just mig. Jag vet inte varför han valde att göra på det här sättet. Jag vill inte utmärka mig på något sätt och jag är verkligen ingen upphöjd person. Men nu har jag fått ett uppdrag av Gud och budskap att föra vidare till de kristna och då måste jag göra det. Vi måste alla överlåta vår vilja och våra liv till Herren med bönen att låta hans vilja ske i våra liv. Myrna Nazzour blir riktigt skarp när hon talar om enheten mellan kristna, det främsta av de budskap hon upplever att Gud lagt på hennes hjärta.

”Kyrkan är sjuk”

Hon betonar att kyrkan måste vara en, eftersom Kristus är en. – Kyrkan är sjuk i dag eftersom den är splittrad. Den som splittrar kyrkan syndar. Den som enar kyrkan gör gott. Kyrkan är beroende av de kristnas enhet om den ska överleva och bli som Jesus tänkt den. Det spelar ingen roll om vi är ortodoxa, katoliker eller något annat – det enda som räknas är att vi är ett inför Herren. – Kyrkan är inte en samling byggstenar utan människorna som utgör församlingen. Problemet är att vi minskar på bönen, fastan och lovsången. Vi kommer längre bort från Gud och från varandra. I stället måste vi be, be och åter be. Vi ska vara förebilder. Om vi älskar varandra och våra medmänniskor så ska människor se och tro. Myrna framhåller också hur viktig familjen är i Guds ögon. Hon manar, på Guds uppdrag, de närvarande att vårda kärleken och familjen och att fostra barnen efter Guds vilja. – Lär barnen att hålla Guds bud redan från början så lägger ni en stadig grund att bygga på. Var också goda förebilder för barnen. Vi kan inte begära av barnen det vi inte gör själva! – Gud talar till alla familjer i dag och säger att de ska hålla ihop i kärlek och tro. Det är väldigt viktigt att familjer i dag ber tillsammans. I varje hem borde finnas speciella tider när familjen bara ägnar sig åt bön tillsammans. Familjen är ju kyrkan i hemmet!

Människor flockas runt Myrna

Avslutningsvis ber Myrna att den Helige Ande ska styrka oss alla och föra oss närmare Herren. Hon ber om hjärtats enhet mellan alla kristna och uppmanar att inte låta martyrernas blod ha spillts till ingen nytta utan vara en ständig inspiration och förebild. Efter mötet är det fika i en intilliggande lokal. Myrna sitter vid ett honnörsbord och genast flockas mängder av människor runt henne. De vill röra vid henne, de vill ha förbön eller fotografera henne med barn och barnbarn. Ljudnivån stiger och det blir allt rörigare runt det lilla bordet. Men Myrna talar med alla och ler tålmodigt mot kamerablixtarna. Jag lyckas växla några ord med henne med hjälp av hennes tolk och hon säger att hon inte alls trivs med att stå i centrum. – Fokus ska inte vara på mig utan på Gud och det han bett mig att säga. Samtidigt försöker jag ställa mig i de här människornas skor, jag försöker förstå dem och hur de tänker. Därför ställer jag upp så här. Tolken påpekar att här är det ändå ganska lugnt. På andra ställen har det varit kaos och Myrna har fått eskorteras bort av vakter. – Jag vill bara vara en vanlig människa. Men Gud har gett mig ett uppdrag och jag ger mig till hans vilja, säger Myrna, samtidigt som hon ler mot en kamera, försöker ta en tugga av smörgåsen och fattar en äldre kvinnas framsträckta hand.

/MICHAEL HOLMSTRÖM Datum: 2005-06-08 Artikel från tidningen Dagen.

Mediautskottet