Genom att lära dig klassisk syriska stärker du dina band till ditt kulturarv och ditt folk. Du kommer dessutom att själv kunna tillägna dig av det rika litterära arvet efter dina förfäder. Det kan handla om att läsa om ditt folks historia på ditt eget språk eller läsa ur den omfattande andliga litteraturen.

Vill du lära dig klassisk syriska ska du närvara på uppropet den 31 augusti!

Om du är behörig för universitetsstudier med särskild behörighet (Sv B, Eng B eller Sv B, Eng A & ytterligare ett språk B) är du välkommen till uppropet den 31 augusti i Uppsala. Ansvarig: Mats Eskhult mats.eskhult@lingfil.uu.se

Arameiska/syriska A, 20 poäng

Delkurs 1: Grundkurs i klassisk syriska, 10 poäng (50 tim)
Lärare: Mats Eskhult
(7 september – 28 oktober)
måndagar och onsdagar kl 16-18
fredagar kl 15-17.

Delkurs 2: Elementär syrisk textinterpretation, 5 p (20 tim)
Lärare: Mats Eskhult
(7 november – 7 december):
måndagar och onsdagar kl 16-18

Delkurs 2: Arameiska/syriska realia, 5 poäng (6 tim)
Lärare: Witold Witakowski

SOKU