H.H Ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas tillsammans med raban Mushe Görgun och raban Issa Oygur gjorde en uppmärksammad resa till Vatikanen i Rom, och besökte överhuvudet för den Katolska kyrkan i världen påven Benedikt XVI under tiden 30 maj och fram till 4 juni 2005. Syftet med resan var att förbättra, utveckla och samtidigt knyta kontakter med den katolska kyrkan i världen.

Resan omfattades av påvebesöket vid generalaudiensen i S:t Petrus katedralen i Rom, en träff med överhuvud för Benedikter i hela världen och besöket hos Svensk/Vatikan- konsulatet samt Syriens ambassadör Semir Al Kasir.

Vid besöket den 30/5 i klostret S:t Anselmo träffades doktor Notker Wolf som är överhuvud för alla benedikter i hela världen och har sitt säte i klostret. Han ansvarar även för ca 9000 munkar/präster och 16000 nunnor. Det samtalades om möjligheten för munkar som tillhör den Syrisk Ortodoxa Kyrkans patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige att kunna studera vidare och fördjupa sig i teologi i Rom. Samtalen var givande och ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas överlämnade en present (Den dolda pärlan) till doktor Notker Wolf.

Efter samtal med Vatikanens ambassadör Nuntis i Sverige fick delegationen tillåtelse att närvara vid generalaudiensen i S:t Petrus katedralen i Rom. Påven Benedikt XVI tog emot delegationen med stor glädje, ärkebiskopen och munkarna gratulerade påven för det nya ämbetet och framförde hälsningar/gratulationer ifrån Patriarken H:H Ignatius Zakka I Iwas överhuvud för Syrisk Ortodoxa kyrkan i hela världen och även syrianernas hälsningar/gratulationer ifrån den Syrisk Ortodoxa Kyrkans patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige, och man samtalade om syftet med besöket och vikten av ett närmare samarbete sinsemellan.

Ärkebiskopen överlämnade en bok med bilder om mötet mellan H.H Ignatius Zakka I Iwas patiark av Syrisk Ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela Östern, och påven Johannes Paulus II, samtidigt överlämnades ett brev till påven där innehållet handlar om förbättringar av relationer kyrkorna emellan, och möjligheten om att kunna fira kyrkans högtider gemensamt. Påven var väldigt glad när ärkebiskopen överlämnade den dolda pärlan till honom som present, delegationen tackade påven för den trevliga pratstunden och önskade honom en god hälsa och ett framgångsrikt ledarskap.

Den 2/6 besökte delegationen huvudkontoret för Svensk/Vatikan- konsulatet som har sitt säte i det hus som Sveriges skyddshelgon den heliga Birgitta levde i, dem tog emot delegationen med stor glädje och man informerades om konsulatets arbete. Under dagen fick man gå runt i huset och ta del av den heliga Birgittas liv och död för att sedan träffa en del av dem verksamma nunnorna i huset.

Den 3/6 inbjöds delegationen till middag hos Syriens ambassadör Semir Al Kasir trevliga samtal fördes sinsemellan, och samtidigt passade ambassadören på att tacka H:H patriarken och ärkebiskopen för det fina arbete dem utför i Syrien och i Sverige.

Fler bilder från besöket finns på: http://www.syrianska.se, klicka på ”bildarkiv”.

Mediautskottet