S:t Petrus och Paulus Shahro i Norsborg

På kvällen den 28 juni firade församlingen i Norsborg de två stora helgonen S:t Petrus och Paulus i den vackra kyrka som byggts till deras ära.

Kvällen inleddes med en vacker bön av kyrkans diakonissor. Under denna välplanerade kvällen höll kyrkans präst Fader Chabo även en predikan, det sjöngs även psalmer till dessa helgons ära, som betytt så mycket för den kristna kyrkan. Efter ceremonin i kyrkan avslutade man med en vandring i kyrkan med diakoner/diakonissor och ikonen av dessa helgon som frambars i början av ledet.

Man hade tidigare delat ut ljus till församlingen som man nu tände när man följde med i vandringen. Medan diakonerna prisade helgonen med deras psalmer hyllade kvinnorna dem genom de traditionella glädjeropen, en tradition som man redan i Turabdin hade när man firade olika helgon under deras ibland flera dagar långa fester.

Festligheterna fortsatte sedan i kyrkans festlokal. Mat för de som fastade hade förberetts av kyrkans kvinnostyrelse och flera hundra personer deltog i festligheterna under denna glädjefyllda kväll. Under kvällen hölls det tal av kyrkans kvinnostyrelse, huvudstyrelsen, diakoner och diakonissor där man välkomnade folket, men även berättade om de olika aktiviteterna som finns i kyrkan.

S:t Petrus och Paulus kyrkan i Norsborg som är känt för sina aktiviteter, både religiösa och nationella, visade stolt upp sina nybildade dansgrupper. Den stora gruppen som består av både killar och tjejer är en grupp på ungefär 25 personer. Klädda i de syrianska färgerna visades de gamla traditionella danserna upp som vi tagit med oss från Turabdin. Den mindre gruppen som består av yngre medlemmar visade också upp danser de lärt sig under de senaste veckorna.

Denna mörka kväll fortsatte med dans och glädje, folket gladde sig och umgicks till minne av våra stora helgon S:t Petrus och Paulus.

Må S:t Petrus och Paulus böner vara med oss alla!

Mediautskottet