Sveriges Kristna Råds generalsekreterare Sven-Bernhard Fast:

”Vi har med bestörtning nåtts av uppgifterna om terrorattentaten i London. Vi delar en hel världs upprördhet över detta dåd, som sammanfaller med det G8-möte där vi haft stora förhoppningar om ett annat fokus än terror och våld.

Vi uppmanar alla församlingar i vårt land till förbön för offren och deras anhöriga, och för att omvärlden och de ledare som samlats till G8-mötet i Edinburgh inte ska dras med i den våldets spiral som terrordåden inbjuder till.”

Gud, du som känner våra hjärtan, omslut alla som bär på sorg, förtvivlan och vrede med din nåd och barmhärtighet.

Ge mod att trots ondskans brutala verklighet tro på din kärleks makt. Visa din mänsklighet en väg till försoning bortom hat och fiendskap.

Artikeln hämtad från; www.skr.org – Sveriges kristna Råd.

Soku:s mediautskott