Under maj månad skapades kontakt med Fader Heikki från Finsk Ortodoxa Kyrkan. Det var i Aten på Kyrkornas Världsråds konferens som SOKUs ordförande Gunilla Togan träffat honom. Tillsammans diskuterade de att starta ett samarbete. Fader Heikki ville väldigt gärna att en av våra syrisk ortodoxa körer skulle dela på en festival i Helsingfors under augusti månad. Det skulle vara ett läger för barn och ungdomar mestadels från Finland och Ryssland. Detta ser SOKU som ett fint initativ till den fortsatta interortodoxa dialogen som Studieförbundet Bilda startade i våras.

Resan som genomfördes till Finland den 5-10 augusti med kyrkokören från S:t Kyriakos kyrka i Norrköping känns svår att beskriva.

Det vi har upplevt tillsammans under festivalen: “Orthodox Youth and Childrens Choirs” är något som kommer sitta kvar i våra minnen en lång tid framöver. Att resa till Finland skulle bli spännande, men samtidigt ett stort uppdrag för oss eftersom vi skulle representera den Syrisk Ortodoxa Kyrkan på plats.

De kyrkor som fanns representerade i denna festival var den Finsk Ortodoxa Kyrkan, Rysk Ortodoxa Kyrkan och den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Dessutom fanns det en hel del besökare med olika nationaliteter som ville ta del av dessa konserter, både turister och olika församlingsmedlemmar.

Ett tufft schema väntade oss de första dagarna vi anlände. Gruppen skulle nämligen närvara under flera gudstjänster, kvällsböner, konserter och andra aktiviteter som hade anordnats inför denna festival. Trots att resorna tog på krafterna försökte kören ge sitt allra bästa och ge en så vacker bild som möjligt av sin kyrka vid varje uppträdande, vilket gladde besökarna.

När S:t Kyriakos kyrkokör från Norrköping framförde sina psalmer var det inte alls likt de andra körerna. Rytmen, tonerna och klädseln såg nämligen annorlunda ut. När vår syrisk ortodoxa kör hade framfört sina psalmer kom det fram människor som undrade om de kunde få veta mer om vår kyrkomusik, vilket var både glädjande och ärofyllt för oss att kunna berätta mer om. Att ödmjukt få chansen att berätta om vår kyrkohistoria, våra heliga kyrkofäder, det syriska språket och vårt arbete i Sverige var något som samtidigt gjorde oss oerhört stolta.

Efter en annan konsert kom en gråtande kvinna fram och ville tala med några av flickorna i kören, medan hon uttryckte sin djupa glädje: ”Detta var det vackraste jag hört i hela mitt liv! Har ni spelat in någon cd som man kan köpa här idag?”

Överallt där den syrisk ortodoxa kören framförde sina psalmer kom det fram människor som undrade om de kunde få höra mer om vår kyrkomusik. Genom vår närvaro under alla dessa arrangemang har vi kunnat berätta om det ungdomsarbete som SOKU arbetar för och om vår kyrkas uppbyggnad samt kyrkliga traditioner. Vi har samtidigt knutit kontakter med många människor och andra intresserade som gärna vill få mer information om vår kyrkas aktiviteter här i Sverige.

Från SOKU lämnades det över gåvor till Fader Heikkis församling samt till biskop Metropoliten Ambresius som blev den finaste gåvan, Den Dolda Pärlan. Vi hoppas att de genom den omfattande dokumentation får ta del av vår kyrkas rika historia.

Liknande initiativ som denna festival välkomnas varmt i fortsättningen och är en viktig del av det arbete som får våra kyrkor att närma sig varandra i Kristi enhet.

Vi tackar Herren för denna välsignade resa och allt det goda som den medfört! Låt oss tillsammans försöka minnas sanningen som hur våra kyrkofäder (trons förvaltare) kämpade och gav sitt liv för kyrkan. Det är kanske först då som vi inser vilken ovärderlig skatt som vi fått i uppgift att förvalta!

Må Herren förbarma sig över oss alla och välsigna arbetet som sker inom kyrkan!

Vill ni läsa mer detaljerat om resans innehåll så är ni välkomna att läsa dagboken som skrivits av några tjejer ur S:t Kyriakos kör.

Bilder och dagbok från konferensen finns att se och läsa under Aktiviteter / Konferenser eller på nedanstående länkar:

Bilder från körfestivalen i Finland, augusti 2005
Dagbok från körfestivalen i Finland, aug 2005

Mediautskottet, Daniel Yalin