Törstar du efter att läsa Guds ord? Längtar du efter andlig läsning som bygger upp ditt andliga liv? Då är nog detta något för dig! Här kan få läsa mer om Nawar Malki som berättar om hans nystartade bibliotek i Brånnestad/Norrköping.

Min andliga uppbyggelse har jag mestadels fått genom att läsa böcker, dessutom har jag sett en del filmer genom åren som också påverkat mig.

Nu har jag kommit till insikt om hur viktigt det är att studera Guds ord genom Bibeln och andra skrifter som våra helgon/kyrkofäder har skrivit.

Från början sålde jag böcker genom att anordna olika utställningar i olika kyrkor. Men senare fick jag idén om att det borde finnas ett bibliotek i varje kyrka där man ska få möjlighet att kunna köpa böcker och annat som kan styrka ens kristna tro. Detta tycker jag är väldigt viktigt för dagens ungdom och därför valde jag att försöka starta ett sådant projekt.

Det var faktiskt en speciell bibelvers som påverkade mig mycket i denna strävan att starta ett andligt bibliotek;

Jesus svarade: ”Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? (Markus 12:24)

En annan bibelvers säger;

Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. (2 Tim 3:15)

Hur ser besökarna på biblioteket?

När jag började köpa in böcker ville jag också försöka erbjuda de icke-läskunniga ett sätt att komma närmare Herren. Detta ledde till att jag även köpte in en hel del filmer/cd, religiösa bilder, kors och liknande saker. Reaktionen hos besökarna har varit positiv, de stöttar och gläds över det nya biblioteket, vilket de anser borde vara något som man kunde ha startat tidigare. Dessutom försöker folk hjälpa mig när jag ber om hjälp, vilket jag tackar dem för!

Vill du säga några sista ord till besökarna på SOKU:s hemsida?

Först och främst vill jag tacka Gud som gjort det möjligt för mig att bedriva denna verksamhet, sedan vill jag tacka Fr. Josef Dag och läraren David Ergul samt styrelsen för att jag fått möjligheten att kunna använda kyrkans lokaler för detta ändamål. Min önskan är att det lilla steget vi tagit för att öppna detta andliga bibliotek ska bli något som fler och fler kyrkor väljer att satsa på framöver.

Jag skulle vilja avsluta med några ord ur vår Heliga Skrift:

Hur kan en ung man bevara sitt liv rent, så att han håller sig till ditt ord? Helhjärtat vänder jag mig till dig, låt mig aldrig villas bort från dina bud.

Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta, så att jag aldrig syndar mot dig. Herre, lovad vare du! Lär mig dina stadgar. Jag förkunnar alla de lagar som har utgått från dig.

Jag gläds åt att följa dina lagbud, så som man gläder sig åt rikedom. Jag skall begrunda dina befallningar, jag skall ge akt på dina vägar. I dina stadgar har jag min lust, aldrig glömmer jag ditt ord. Förunna din tjänare att få leva och villigt lyda ditt ord. Öppna mina ögon, låt mig skåda det underbara i din lag.

Det finns idag många människor som lever utan sann glädje i sitt liv. Mitt råd till dem som läser detta och känner igen sig är att ta första steget genom att läsa i Bibeln och andra andliga böcker som får människan att komma närmare Gud.

Jesus själv har sagt:

”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matt 11:28)

Biblioteket har öppet efter söndagsgudstjänsterna. För frågor eller mer information: Afram Sabri 011-145472, mobil: 070-4016517.

Daniel Yalin, Mediautskottet