En insiktsfull och utan tvekan upplyftande bok för det andliga livet. Boken är skriven av en välkänd författare, C.S Lewis. Denna man har skrivit upp emot trettio böcker. Han undervisade i engelsk litteratur vid Oxford universitet i England och var soldat under första världskriget; dessutom var han ateist men blev senare kristen. En del menar att han har varit en av vår tids mest inflytelserika andliga författare.

När man läst färdigt denna bok märker man förstås varför hans skrifter anses vara så värdefulla.

”Mere Christianity” som boken heter är egentligen en samling tal som Lewis höll i radio under andra världskriget.

I början av boken utgår han ifrån att vi inte vet om det finns en Gud, en morallag som är den absoluta.

På ett otroligt elegant och pedagogiskt sätt leder han i sin diskussion i boken, på ett övertygande sätt, läsaren fram till slutsatsen att eftersom vi har en idé om att ”något är bättre än något annat” så måste det finnas någon absolut morallag, en sanning.

Han tar upp motargument som påstår att olika tidsepoker och kulturer har olika syn på vad rätt och fel är och därför kan man inte veta vad rätt och fel är för något. Dock säger Lewis att kulturer och olika tidsepoker är mer lika än olika. T ex brände man häxor under medeltiden i tron om att de sålt sina själar till satan för att få krafter och att de kidnappade barn till ”blåkulla”. Vad hände då? Jo, människan befriades ifrån denna okunskap om dessa kvinnor och slutade därför med detta. Men vad gör man med grova mördare idag då, i de flesta länder i världen? Dödsdom finns även idag och verkar vara lika rättfärdigat idag som då. Med andra ord är det inte moralen som förändrats utan i många fall, kunskapen om tingen.

På samma sätt som han leder läsaren till denna slutsats att rätt och fel finns, så leder han fram läsaren till tanken att kristendomen är sann och verklig. Med det sagt så tar han upp kapitel och återigen kapitel på vad kristna tror på. Svåra frågor som sexuell moral, kristen äktenskap, förlåtelse, högmod etc, tas upp och behandlas på ett väldigt pedagogiskt, insiktsfullt och filosofiskt sätt. Det han tar upp är som han säger i förordet, något som nästan alla kristna i alla tider har trott.

Lewis säger också (egen översättning av favoritcitat): ”Den kristna vägen är olik: svårare, och enklare. Kristus säger ’Ge mig allt. Jag vill inte ha så mycket av din tid, så mycket av dina pengar och så mycket av ditt jobb: Jag vill ha dig. Jag har inte kommit för att plåga ditt naturliga jag, utan för att döda den. Inga medelmåttor är goda. Jag vill inte klippa av en gren här och en gren där, jag vill kapa av hela trädet. Jag vill inte borra tanden, eller sätta krona på den, eller stoppa den, utan få ut den. Ge mig hela ditt naturliga jag, alla begär som du tror är oskyldiga likaså de du tror är onda – hela klädseln. Jag skall ge dig en ny klädsel istället. Faktum är, att jag skall ge Mig själv: min egen vilja skall bli din.’”

Ovan citat är min favorit och för att klargöra det lite så säger Lewis helt enkelt vad Kristus säger, nämligen att inget mindre än allt är vad jag vill. Han säger ju att ”Den som förlorar sitt liv för min skull skall finna sitt liv” och tvärtom att den som söker sitt liv skall förlora det. Med andra ord, total självuppoffring är vad Kristus vill, säger Lewis.

Lewis har slagit huvudet på spiken. Många svar på mina frågor fick jag. Boken är verkligen insiktsfull och de frågor som behandlas görs på ett sätt som ingen annan författare jag läst har kunnat göra. Med det menar jag att han leder läsaren till slutsatser på ett logiskt sätt och ger orsaker: Varför är sex före äktenskap förbjudet? Han svarar inte enbart genom att svara: ”Därför att det står så”, utan han ger orsaker. Läs, och ni kommer att förstå vad jag menar med detta!

Boken bör läsas av alla. Den är lättläst och det krävs inga ”förkunskaper”. Dock bör anmärkas att boken är skriven på engelska.

Gabriel Barsawme, Mediautskottet