Vår Herre och Kyrkans Herre – Jesus Kristus – säger att en sann herde är den som älskar sina får så mycket att han är beredd att ge sitt liv för dem. När vår välsignade kyrka nu firar H.H. Patriarken Mor Ignatius Zakka I Iwas 25-årsjubileum som herde för sina får, för sin kyrka, inser jag hur väl denna beskrivning av H.H. – vår herde – passar in på vår älskade och högt aktade patriark.

I 25 år har nu H.H. vakat över sin flock. Som en vaken herde har han lett oss på Herrens stigar och låtit oss beta på Hans gröna fält. Sin goda stämma har H.H. låtit ljuda över oss, så vi inte glömmer bort Herren och går vilse. Med en outtröttlig kraft och kärlek har H.H. ständigt varit vid vår sida och efter 25 år firar vi nu hans silverjubileum.

Dryga månaden innan 25-årsjubileet fick jag äran att spendera en tid i S:t Afrems kloster i Syrien, och således även den fantastiska äran och privilegiet att träffa H.H. Visserligen hade jag sett honom innan, suttit med honom samt sjungit till hans ära, men den här gången var det annorlunda. Den här gången var det mer på riktigt. Den här gången var det speciellt!

Naturligtvis hade jag förväntat mig att få träffa H.H. under min vistelse i klostret, ära vare Gud och mina lovprisningar till Honom, men inte hade jag ens vågat tänka på att träffa H.H nästan varannan dag. Det var under denna vistelse och dessa besök som mina ögon verkligen öppnades och jag fick se hur denne Guds man i 25 år vakat över sin flock, med hela sitt hjärta, med hela sin kraft och hela sin själ hade han hängivit sig åt Herren och varit en sann herde för Herrens får. Ty som Jesus sade till Petrus: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?” och som Petrus svarade ”Ja, Herre, du vet att jag har dig kär.”, varpå Jesus sade ”Var en herde för mina får.” (Joh 21:16). På samma sätt insåg jag, har H.H. helhjärtat svarat Herren att han skulle vara en herde för Hans får, och en sann herde har han varit.

Nästan varannan dag bjöd H.H. in oss på sitt besöksrum, oftast efter kvällsgudstjänsten då vi gått förbi och han med ett leende på läpparna vinkat in oss. Ibland blev det endast korta besök, men med jämna mellanrum kunde det även bli en och annan längre visit, där H.H. talade till oss, ställde frågor och lät oss fråga det vi undrade över. Och hur besöken än var, uppskattade jag dem av hela mitt hjärta och tackade Gud för Hans kärlek till oss. Ty, jag insåg att Herren har gett oss en god och kärleksfull herde som ser efter sina får. Den ödmjukhet, värme och godhet som strålade om H.H. visade tydligt hur stark hans kärlek är för sin kyrka som helhet, men även för varenda ett av sina får.

En sann herde är den som älskar sina får så mycket att han är beredd att ge sitt liv för dem och det är utan tvivel vad H.H. redan har gjort. Större delen av sitt liv har han dedikerat åt att följa Herrens väg och i 25 år har han varit en sann herde åt den Syrisk Ortodoxa kyrkan. Så som herden vakar över sin flock, vakar även H.H. över oss med sina böner och andakter, för att inte tala om allt annat arbete han utför. Och ändå har han tid att ta emot oss, sina får. Och han visar sin uppskattning, sin omtanke och sin varma kärlek. Han är en sann herde.

Jag minns när en väldigt speciell munk, som varit vid H.H.:s sida länge, talade om hur patriarken ledde sin flock och hur han vakade över vår kyrka. Han liknade H.H. vid en annan patriark som levde i början av 1000-talet och som tillskrevs en djup ödmjukhet. På detta vis liknar även H.H. Mor Ignatius Zakka I Iwas en ödmjuk herde, som ödmjukar sig själv och ger sitt liv för sina får. Allt för Herrens heder och ära – allt för att ta hand om Herrens får.

Jag tackar Herren vår Gud för Hans nåd och Hans godhet, Hans barmhärtighet och Hans storhet. Jag tackar Herren för att han givit oss en herde som helhjärtat gett sitt liv åt Gud samt sin kyrka.

Vi kan bara stolt gratulera H.H. Mor Ignatius Zakka I Iwas för sina 25 år på tronen, som Patriark över den Syrisk-Ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela Östern, som kärleksfull fader, som sann herde.

Vi tackar Herren för allt och vi tackar H.H. för 25 år av hängivenhet. Vi ber om hans böner för oss och vi ber även Herren vår Gud att ge H.H. styrka och tålamod att vandra Herrens väg samt att leda oss ytterligare 25 år i Herrens godhet och barmhärtighet.

”Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er. Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete, och vill på allt sätt handla riktigt. Så mycket mer ber jag er om detta, för att jag fortare skall få komma till er.” (Hebr 13:18-19)

”Jesus sade till sina lärjungar: ’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.” (Matt 17:24-25)

Därför ber vi för H.H. som aposteln Paulus ber oss, och vi högaktar även vår herde för att han genom att Herrens nåd tagit på sig ansvaret över kyrkan, över Herrens flock, på detta vis givit tagit sitt kors och följt Herren. Sitt liv har H.H. givit Honom. Barekhmor.

———————————————————————————-

To our Holy Father, Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, on the occation of the Silver Jubilee

Dear Holy Father, we wish to give our heartiest congratulations on this blessed occasion of the celebration of the 25th anniversary of the enthronement on the venerable See of Antioch as the 122th Patriarch of Antioch.

We also wish to take this blessed opportunity to express our unlimited gratitude for your blessings and prayers over the years, which truly have strengthen us to this very day.

As the voice of the youth, we warmly say that you indeed are the good shepherd who lay down his life for the sheep.

With cordial wishes of His Holiness well-being.

Syrian Orthodox Youth Organisation in Sweden with board and committees.

SOKU:s förbundsstyrelse + utskott