Med anledning av Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas stora 25 års-jubileum vill vi härmed också tipsa våra besökare på hemsidan om en innehållsrik länk: (se nederst)

På denna sida kan ni läsa om Hans Helighets biografi, se en massa bilder från olika perioder i hans liv och följa patriarkens väg under sin tid på den apostoliska tronen ända tills idag.

Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.

Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” (Matt 16:18)

”And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my Church, and the powers of death shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind in earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.” (Matt 16:18)

http://patriarchmorzakka.cjb.net/

Mediautskottet