2005-08-22
Damascus International Airport försvinner sakta ur sikte genom flygplansfönstret. Hemresan har precis börjat, tillbakablickarna likaså. Hur skall vi göra denna fantastiska kurs och oförglömliga vistelse rättvisa med våra ord? Vi sjunker in i våra flygplansstolar och sätter oss bekvämt – nu börjar äventyret.

Idén om denna kurs fick de representanter från SOKU och UI som åkte till patriarkatet redan i mars 2004. Dock påbörjades inte den verkliga planeringen förrän ett år senare, i mars 2005, i samband med vigningen av Milad Issa till Munk Samuel.

De två Syrisk Ortodoxa ungdomsförbunden i Sverige, UI och SOKU, i samarbete med Studieförbundet Bilda samt Syrisk Ortodoxa patriarkatet i Syrien, S:t Ephrems kloster skulle tillsammans genomföra en unik sommarkurs. Projektet skulle ge möjligheten till ungdomar från båda förbunden att åka till klostret och delta i en kurs förankrad i det syriska språket och den Syrisk Ortodoxa kyrkan.

Resultatet blev att tretton ungdomar från båda förbunden fick tillfället att delta på en tre veckor lång kurs i S:t Ephrems kloster i Ma’arat Saidnaya, Syrien. Målet för de deltagande var att först och främst fördjupa sina kunskaper inom den Syrisk Ortodoxa kyrkans historia, tro och lära, öka kunskaperna i det syriska språket samt att stärkas andligt. Detta för att sedan hemma i Sverige föra detta vidare inom lokalföreningarna och församlingarna. Som exempel kan nämnas att starta upp en söndagsskoleverksamhet för små barn inom kyrkan.

Kursens innehåll bestod av en harmonisk blandning av kyrkohistoria, bibelvetenskap, det syriska språket samt lovsånger/hymner. Schemat var fördelat på ett sådant vis att förmiddagarna bestod av två föreläsningar i kyrkohistoria och/eller bibelvetenskap varpå eftermiddagens pass följdes av antingen syriska språket eller lovsånger/hymner. Som exempel på specifika ämnen som föreläsningarna handlade om kan nämnas kyrkofäder, fastan och syndafallet. I språkundervisningen var det mycket ordförståelse samt läsning. Ur hymnerna sjöngs det blandade kyrkliga lovsånger samt kulturella melodier.

Utöver dessa föreläsningspass och lektioner, bestod rutinen av klostrets regelbundna liv med morgonbön, frukost, lunch, kvällsbön, kvällsmat samt naturligtvis egen tid att disponera till studier. Detta var ett ganska tryggt och behagligt schema där regelbundenheten var till stor hjälp och bönestunderna hjälpte en att slappna av, komma bort från studierna och stärkas andligt.

Förutom själva schemat med föreläsningar och studiepass, delades kursens deltagare in i smågrupper som varje dag hade ett särskilt ansvar vad gäller reportage, dagboksskrivning samt förberedelse och genomförande av andliga meditationer. Reportagen varierade mellan intervjuer av biskopar, munkar, präster, nunnor till skildrande artiklar om själva vistelsen och livet på klostret. De andliga meditationerna, vilka var väldigt uppskattade, behandlade olika teman som varje grupp förberedde och höll i. Som exempel kunde det handla om Jesu kärlek där det framfördes en sketch, sjöngs lovsånger samt lästes ur Bibeln.

Även om schemat var väldigt intensivt, var gruppen i helhet nöjd och tacksam över det dem fick lära sig, ta del av samt uppleva.

Vid sidan om själva undervisningen, fanns även studieresor med på schemat. Dessa var förlagda främst till helgerna och väldigt uppskattade som kontrast till allt teoretiskt lärande. Som besöksmål kan nämnas S:t Georges kloster, S:ta Marias kloster i Sednaya, S:t Maria Gördels kyrka i Homs, patriarkatet Bab Touma i Damaskus, Paulusporten, S:t Ananaias hus, Ma’loula och klostret Cherubim. Dessutom fanns även lite shopping i Damaskus med på schemat.

Dock måste det nämnas att en av höjdpunkterna under hela vistelsen var de flertalet möten med H.H. Ignatius Zakka I Iwas, patriark av Syrisk Ortodoxa kyrkan av Antiokia och hela Östern, överhuvud för Syrisk Ortodoxa Kyrkan i hela världen. Vi kunde endast drömma om att träffa H.H. en eller två gånger, men det blev snarare rutin att Han med glädje tog emot oss i sitt besöksrum nästan dagligen. Naturligtvis bjöd Han på sötsaker varje gång, som vi självklart tackade och tog emot med ett leende. Hela gruppen var väldigt tacksam över att få träffa H.H. mer än en gång och att ta del av Hans glädje, bevingade ord samt Hans välsignelse. Vi önskar Honom all hälsa och stora gratulationer till Hans 25-års jubileum. Gruppen överlämnade en vacker tavla inför hans jubileum, som H.H blev mycket förtjust i. Tavlan hänger numera i besöksrummet där många människor, som får träffa H.H., får ta del av budskapet.

Som tack för allting under vistelsen bjöd således även vi i gruppen på framträdanden för H.H., munkarna, nunnorna, eleverna och alla klostrets invånare. Till H.H:s ära hade gruppen skrivit två hyllningshymner, vilka framfördes under en gemensam middag samt under vårt farvälbesök hos H.H. Detta var samtidigt en väldigt sammanbringande gemenskapsfaktor för gruppen i och med all repetition och framförandet. Vi fick här även möjligheten att visa vår tacksamhet för allt vi fått ta del av och all hjälp vi tagit emot från alla fantastiska människor boende i klostret.

Vi tackar Herren vår Gud för att Han välsignade denna fantastiska resa och vistelse samt H.H. patriarken för all Hans varma kärlek, godhet och gästvänlighet. Ytterligare vill vi tacka Abona Mattias Nayis (klostrets rektor) och Munk Samuel som var kursens ledare och samordnare. Övriga föreläsare och lärare för kursen var: Abona Daniel, Deyroyo Zakay, Abona Dawod, Abona Gewargis, Abona Afram, Abona Mikael, Abona Josef, samt Malfono Imad och Malfono Michel Issa. Ett stort tack till er alla! Vi vill också passa på att tacka nunnorna, munkarna, samt alla elever som uppriktigt visat sin kärlek och godhet. Ni finns alla i våra hjärtan och vår tacksamhet gör sig inte rättvisa på papper. Tack!

För delegaterna från SOKU & UI som deltog under sommarkursen i patriarkatet avslutades en resa och en ny påbörjas. Här närmast väntar arbetet i Sverige inom Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Vi ber Herren om Hans välsignande av projektet, för välgång i framtiden och för vår kyrkas skull och för alla våra ungdomar. Amen.

Sara Aslan, Yuhanes Kurt, Elizabet Tas