I en värld full av mörker där man tar avstånd från Guds ord är det väldigt viktigt att vi, kyrkans söner och döttrar försöker sprida lite ljus till vår omvärld och våra medmänniskor. Genom att läsa om vad Gud vill av oss människor i Bibeln så har vi möjlighet att antingen strunta i det som står skrivet i den Heliga Skriften eller att försöka leva efter Guds vilja och förändra vårt samhälle. Törsten efter Gud är idag väldigt stor och krig/naturkatastrofer gör att människan alltmer söker efter en mening med sitt liv….

Torsdagen 8/9 samlades S:ta Maria kyrkans bibelgrupper till en trevlig shahro i Norrköping. Kvinnorna hade bakat en massa olika godsaker inför denna kväll av gemenskap. Man firade tillsammans att nya bibelstudiegrupper kunnat bildas med bön och lovsång.

Det är med glädje vi kan informera om de två nybildade bibelstudiegrupperna som nu bildats i Norrköping. Den ena gruppen som enbart består av flickor heter: S:ta Marias döttrar, medan den andra gruppen som består av pojkar fått namnet: S:ta Marias Ortodoxa Bibelgrupp.

Dessa grupper samlas olika dagar 1 gång/vecka och studerar den Heliga Skriften under ledning av Souad Issa (deyroyo Samuels mor). Under dessa bibelstudier får grupperna lära sig bibliska grundkunskaper, fördjupning i den ortodoxa kyrkans tro/lära och en inblick i kyrkans traditioner. I slutet av bibelstudierna samtalar man om det vardagliga livets problem och ber därefter tillsammans att Gud ska styrka och vägleda oss i våra vardagliga liv.

Intresset att studera Bibeln har alltid funnits i församlingen och det var anledningen till denna aktivitetssatsning.

Jag frågade en av deltagarna i flickgruppen, S:ta Marias döttrar om vad hon tyckte om dessa bibelstudier?

– Att läsa Bibeln som kristen borde vara något självklart, men i dagens samhälle lockas människor till så mycket annat som inte alltid är förenligt med Bibelns lära. Dessa bibelgrupper samlar oss ungdomar för att studera Guds ord, lovsjunga och be tillsammans. Att samlas 1 gång/veckan är oerhört givande och detta ger oss andlig näring. Den Heliga Anden verkar i oss och får bibeltexterna att bli levande så att vårt inre fylls med ljusets källa, Jesus Kristus.

Detta är bara några av de frågor som tas upp under träffarna;

Vad skiljer ortodoxa kyrkans lära från övriga kyrkor? På vilket sätt tror vi på helgonens förböner? Varför har vår kyrka kunnat överleva i ca. 2000 år? Vad betyder alla dessa symboliska handlingar i gudstjänsten?

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. (Psaltaren 119:105)

Mediautskottet