I år kommer den årliga körturneringen att äga rum i S:t Petrus och Paulus kyrka i Norsborg. Körturneringen, som är den största av SOKU:s tre årliga aktiviteter, kommer i år att ha ett speciellt arrangemang som är fyllt med andlighet i form av underbara stämmor framförda av våra duktiga kyrkokörer från olika delar av Sverige men även andra utmärkande framträdanden. Du får möjligheten att för en dag bli en del av en nästan 2000 årig tradition.

Denna andliga och kulturella tillställning för samman, knyter an och stärker våra syrianska ungdomars identitet.

Här får ungdomarna möjlighet att delta och framföra Guds ord som en hyllning till våra kyrkofäder men även som en påminnelse av deras kärlek och arbete för kyrkan. Ytterligare ett tillägg i årets körturnering är att den vinnande kören får 5000 kr i projektbidrag. Dagen kommer som alltid även att välsignas av Hans Nåd Ärkebiskop Mor Dioscoros Benjamin Atas.

Återigen hjärtligt välkomna till er alla att ta del av detta magnifika arrangemang och sammankomst.

Preliminärt program 22:e oktober

11.00- 12.00 Frukost till samtliga

12.00 – 13.00 Introduktion

13.00- 13.50 Körer framför obligatorisk psalm

13.50 – 14.00 Framträdande I

14.00 – 15.00 Körer framför valfri psalm

15.00- 16.30 Lunch till samtliga

16.30- 16.45 Framträdande II

16.45-17.15 Final

17.15 – 17.30 Årets diakon och årets diakonissa

17.30- 18.30 Vinnarna presenteras

03.00 20.00 – 03.00 Fest Festen äger rum i kyrkans fest lokal Festen anordnas av SOKU-Botkyrka

/Med vänliga hälsningar SOKU:s förbundsstyrelse.

Mediautskottet