”Han älskade kyrkan och dess helgon och har nu själv blivit ett helgon i den syrisk-ortodoxa kyrkan”

Sittande i biskopsstolen, klädd i de vackra traditionella biskopkläderna och med det heliga korset i handen och den vackra biskopskräklan bars Hans Nåd Mor Julius Yeshue Cicek av sex munkar ut ur klostrets byggnad till den närliggande katedralen S:ta Maria.

Framför biskopen gick Hans Helighet Patriark Mor Ignatius Zakka I Iwas och med honom en stor skara biskopar, munkar och präster från hela världen.

Medan ett femtiotal diakoner hyllades biskopen med vackra salighetsprisningar skrivna av bl.a. Sankt Efraim Syrern och Sankt Jacob av Sarug,

hyllade även de gråtande kvinnorna biskopen.

Stora som små, kvinnor som män, präster som munkar, alla föll de i tårar när denna stora biskop hyllades på vägen till S:ta Maria Katedralen. Det uppskattas att 15 000 fanns på plats i klostret för att bevittna denna heliga ceremoni.

Väl inne i kyrkan började den sedvanliga biskopsbegravningen som leddes av Hans Helighet Mor Ignatius Zakka I Iwas. Förutom prästerskapet och biskopens familj fanns även många inbjudna representanter från olika myndigheter och ambassader på plats. Bland några av dessa kan nämnas representanter från Hollands kungahus, SUA (Syriac Universal Alliance), SOKU (Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund), SRF (Syrianska Riksförbundet), SUF (Syrianska Ungdomsförbundet), Centralstyrelsen och från andra syrianska organisationer/föreningar från olika delar av världen. Likaså fanns även olika representanter från både Syriens och Libanons ambassader.

Representanter från de olika kyrkliga grenarna som finns representerade i Holland närvarade och deltog också i ceremonierna. Hollands främsta katolska kardinal Adrianus Simonis, en god vän till Mor Julius Yeshue Cicek hyllade biskopen i hans tal som han höll på holländska. Detsamma gjorde även de armeniska, koptiska och protestantiska kyrkoledarna.

Folk från Holland, Frankrike, Tyskland, Belgien, Schweiz, Österrike och Sverige hade kommit bussar fulla med människor, men det fanns även många från hela övriga världen. Samtliga hade kommit för att ta ett sista farväl av denne store biskop. Eftersom de stora skarorna inte kunde få plats i kyrkan sattes det upp storskärmar ute där folket kunde följa ceremonin.

Ceremonin som sändes direkt i holländsk TV fick stor uppmärksamhet i media. De stora tidningarna från Holland fanns alla representerade och dagen efter kunde man läsa i tidningarna om denna för västvärlden väldigt fängslande ceremoni.

Biskopen satt traditionellt klädd på en tron, en sed som funnits många århundraden tillbaka. Han är den andre syrisk-ortodoxa biskopen i Europa som tillåtits att sitta på en tron när han sedan begravs under eller i kyrkan. Den förste Mor Kyrillos Jacob begravdes i S:t Afrem Katedralen i Södertälje under mitten av 90-talet och nu drygt 15 år senare begravs Mor Julius Yeshue Cicek också sittandes på sin tron.

Efter ceremonin följde endast familjen till biskopen med biskoparna, prästerna och munkarna ner till begravningskryptan som finns under kyrkan. Medan de kyrkliga hymnerna ekade i den vackra kryptan bar man in biskopen in i mausoleumet och här kastade man en sista gång sand på biskopen. Ty av den är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli.” (1 Moseboken 3:19)

Under söndagen höll patriarken och biskoparna och alla präster en minnesgudstjänst till minne av biskopen. Ännu en gång samlades ett par tusen människor i och utanför S:ta Maria kyrkan för att ännu en gång minnas denne store fader, medan de flesta resenärer som kom från andra länder än Holland hade redan åkt tillbaka efter begravningen.

Med Hans Nåds bortgång har den syrisk-ortodoxa kyrkan förlorat en stor och mycket beundransvärd fader. Hans kärlek och arbete för kyrkan samt det syrianska folket har betytt väldigt mycket. Ett hundratals böcker har tryckts i 359 000 exemplar som sedan spridits över hela världen. Hans Nåd har byggt ett flertal seminarier i Indien och även köpt tre kloster i Europa. Vi som ett syrianskt folk och medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan är stolta över en sådan fader.

SOKU vill ännu en gång passa på att hylla biskopen Mor Julius Yeshue Cicek för hans oförglömliga arbete för kyrkan och folket. Samtidigt vill vi framföra våra kondoleanser och vår djupa sorg till vår käre Patriark och till det syrianska folket i synnerhet. Biskopens bortgång är inte endast en förlust för hans nära och kära utan en förlust för det syrianska folket och den syrisk-ortodoxa kyrkan.

Den store högt salige, ”Tlitoy Tobe” Hans Nåd Mor Julius Yeshue Cicek fördes till den eviga vilan i Herren natten till den 29 oktober i Düsseldorf i en ålder av 63. Mor Julius Yeshue Cicek föddes 1942 i övre Kafro i Turabdin. Vid nio års ålder studerade han vid Saffransklostret (Deyr-ul-Zafaran) i Turkiet där han studerade syrianska, turkiska, arabiska och även teologi. 1958 vigdes han till diakon och blev sekreterare åt Hans Nåd Mor Philoxenos Hanna Dolabani. 1960 vigdes han till munk åt S:t Gabriels klostret. 1969 vigdes han till präst av Mor Iwannis Ephrem Bilgic den dåvarande biskopen i Turabdin.1977 valdes han till ställföreträdare (fortfarande munk) för det nya stiftet i Centrala Europa. 1978 startade Deyroyo Yeshue publikationen av Qolo Suryoyo, en tidskrift för det syrianska folket. 1979 valdes han av Patriark Jakob III att vigas till Metropolit för stiftet, och han fick namnet Mor Julius. 1984 köptes det stora klostret S:t Ephrem med dess 170 000 kvadrat meter stora mark. Kyrkorna hade förr i tiden väldigt få religiösa böcker, men denna tid är förbi, tack vare denna stora kyrkofader. Idag finns det ofantligt många böcker i flera hundra kopior som kan köpas och läsas av alla intresserade. Genom Mor Julius Yeshue Cicek har kyrkan växt sig allt starkare och återigen blommat genom den litteratur som biskopen skrivit av sin kärlek till den Syrisk ortodoxa kyrkan.

Nu vidtar den syrisk- ortodoxa kyrkan en 40 dagar lång sorgeperiod, därefter kan en ny ärkebiskop väljas.

Må vår Herres böner vara med oss alla! Amen.

För att se bilder begravningen hänvisar vi just nu till denna länk:

Klicka på länken

(SOKUs mediautskott kommer inom kort tid även att lägga upp de bilder man själv tagit under begravningsceremonin!)

Religionsutskottet + Mediautskottet