JERUSALEM. Israeliska arkeologer säger att de har hittat den äldsta kyrkan i Det heliga landet, kanske i hela världen.
Kristna ledare och Israels turistminister prisar den nya upptäckten vid det bibliska Harmagedon.
Men fyndplatsens framtid som pilgrimsmål kompliceras av att den ligger mitt inne i ett maximalt bevakat fängelse.

Kyrkan ska ha byggts på 200-talet, alltså innan kejsar Konstantin år 313 tillät kristna att öppet utöva sin religion i det romerska imperiet.
Tidigare har man inte känt till några kyrkobyggnader som uppförts före detta historiska årtal.

De hittills äldsta kända kyrkorna är Gravkyrkan i Jerusalem, byggd cirka 330, och Födelsekyrkan i Betlehem.
– Det här är en dramatisk upptäckt … Det står klart att det är de äldsta arkeologiska lämningarna av en kyrka i Israel, kanske i hela regionen. Det är för tidigt att säga om det är den äldsta i hela världen, säger arkeologen Yotam Tepper som ledde utgrävningarna.

Arbetet utfördes under Teppers överinseende av israeliska fångar. De fann ett väl bevarat mosaikgolv med bland annat en bild på två fiskar, vilket är en urgammal kristen symbol.

Bord till minne

Mitt på kyrkgolvet syns rester av ett bord som kan ha använts i gudstjänsten. Strax intill finns en inskription på grekiska med texten ”Den gudsälskande Aketous har skänkt detta bord till minne av Guden Jesus Kristus”. Enligt arkeologen Tepper visar just bordet att kyrkan uppfördes före den bysantinska tiden då de kristna började använda altare i stället för bord i gudstjänsten.

Ärkebiskop Pietro Sambi, Vatikanens ambassadör i Jerusalem, kallar det ”en stor upptäckt”. – Ett sådant här fynd gör Israel mera intressant för alla kristna, för kyrkan över hela världen, säger han. Också den israeliske turistministern Avraham Hirschson är entusiastisk. – Om vi sköter detta riktigt, kan det säkert bli en strid ström av turister till Israel. Det här har stora möjligheter och tillsammans med det evangeliska centret (vid Genesaret) kan det ge turismen ett stort uppsving, säger han.

Men det finns också skeptiker bland experterna. – För folk som studerar detta blir det mycket svårt att acceptera att det finns en kristen kyrka här från 200-talet. Min första reaktion är att det rör sig om en romersk byggnad som senare kan ha förvandlats till kyrka, säger Joe Zias, antropolog och tidigare anställd vid det israeliska riksantikvarieämbetet som ansvarar för utgrävningen i Megiddo. Fyndplatsen omges av murar, taggtrådsstängsel, vakttorn, vakthundar och beridna väktare i det rymningssäkra fängelset vid foten av berget Har Megiddo (Harmagedon), där enligt traditionen slutstriden ska stå på den yttersta dagen.

För att läsa artikeln hänvisar vi till:

http://dagen.com/nyheter/artikel.asp?ID=99142&sok1=fynd&sok2=&fritext=&sokning=ja

Artikel från Dagen