I somras hölls en kurs på S:t Afrems kloster i Syrien. Kursdeltagarna fick vid hemkomsten bl.a göra korta deltagarreportage som de närmsta dagarna kommer att presenteras på hemsidan. Ni kommer i tre olika artiklar få läsa vad de sju representanterna från SOKU tyckte om kursen.

För att läsa deltagar reportagen från representanterna från UI, surfa till www.u-i.nu.

I dagens artikel får ni läsa om Maria, Stefan och Elisabet från Norsbrg.

Namn:
Maria Tas

Bor i:
Stockholm

Församling:
S:t Petrus & Paulus

Förväntningar inför kursen:
Personlig utveckling både kunskapsmässigt och andligt. Träffa vår högste ledare H. H Moran Mor Ignatius Zaaka I Iwas.

Uppfylldes förväntningarna?
Tackar Gud, det blev över förväntan.

Hur har det påverkat dig och ditt arbete inom vår kyrka idag?
Kom precis hem, det får Gud utvisa.

Hur kommer du att ta vara på allt du lärt dig och fått med dig genom denna kurs?
Ska göra mitt bästa för att föra vidare kunskapen till mina medmänniskor. Att alltid fråga sig vad Jesus skulle göra i min situation är en bra linje att följa.

Vilken typ av verksamhet har du som mål att genomföra eller starta upp i Sverige när du kommer tillbaka?
Andliga verksamheter, meditationer, m.m.

Något du vill förmedla till andra ungdomar som skulle vilja bli mer aktiva eller som redan är aktiva ungdomsledare i vår kyrka?
Tänk på att Gud alltid är med dig. Ingenting är omöjligt. ”Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror.” (Matteus 21:22) Ta vara på alla möjligheter du stöter på. Med tålamod och ödmjukhet kommer du långt. Gud är kärlek. Amin.

_________________________________________________________________

Namn:
Stefan Aydin

Bor i:
Stockholm

Församling:
S:t Petrus & Paulus

Förväntningar inför kursen:
Träffa vår patriark H.H. Moran Mor Ignatius Zakka I, få vägledning samt lite goda råd. Sen ville jag knyta kontakt med biskopar, munkar, elever samt gruppdeltagarna. Dessutom utöka mina kunskaper inom kyrkan och få känna på hur klosterlivet är lite närmare

Uppfylldes förväntningarna?
Ja, mer än förväntat. Jag fick väldigt fina kontakter med H.H. Patriarken, biskoparna, munkarna och eleverna. Sen fick man samtidigt en väldigt fin inblick i klosterlivet.

Hur har det påverkat dig och ditt arbete inom vår kyrka idag?
Denna upplevelse och resa har stärkt mig i mitt dagliga arbete i kyrkan. Jag har hittat en ny styrka och ett mål som jag vill nå och tack vare den styrka och kraft som jag fick av denna resa kommer jag nå mitt mål, med Guds hjälp.

Hur kommer du att ta vara på allt du lärt dig och fått med dig genom denna kurs?
Jag kommer att fortsätta med mina dagliga arbeten i kyrkan, denna resa har bara varit en bekräftelse på att det jag gör är bra.

Vilken typ av verksamhet har du som mål att genomföra eller starta upp i Sverige när du kommer tillbaka?
Fortsätta mitt arbete i kyrkan, men även att prata med kompisar, vänner och ungdomar och få dem att komma till kyrkan och få ett intresse för vårt kulturarv så att vi tillsammans kan föra vidare den skatt vi har.etc.

Något du vill förmedla till andra ungdomar som skulle vilja bli mer aktiva eller som redan är aktiva ungdomsledare i vår kyrka?
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. (1 Pet 4:10) Ingen i världen ska se sig som en furste över den andre, Herren kom och tjänade (Matt 20:28) Och om Herren tjänade, hur mycket mer ska inte vi göra?

_________________________________________________________________

Namn:
Elisabet Tas

Bor i:
Stockholm

Församling:
S:t Petrus & Paulus

Förväntningar inför kursen:
Att jag skulle få lära mig lite mer om vårt språk, vår historia samt bibelkunskap. Jag hoppades även på att få träffa vår patriark Mor Ignatius Zakka I Iwas.

Uppfylldes förväntningarna?
Ja, mer än förväntat.

Hur har det påverkat dig och ditt arbete inom vår kyrka idag?
Jag har utvecklats som person och fått vägledning.

Hur kommer du att ta vara på allt du lärt dig och fått med dig genom denna kurs?
Jag kommer att det närmaste året, arbeta med allt material som jag har lyckats samla under kursen, för få till det till ett projektarbete i skolan.

Vilken typ av verksamhet har du som mål att genomföra eller starta upp i Sverige när du kommer tillbaka?
Som sagt, tyngdpunkten kommer att ligga på projektarbetet men jag kommer även att lägga en stor tyng på diakonissorna i kyrkan. Mina nya kunskaper ska jag försöka förmedla ut på bästa möjliga sätt.

Något du vill förmedla till andra ungdomar som skulle vilja bli mer aktiva eller som redan är aktiva ungdomsledare i vår kyrka?
Med kärlek klarar vi mycket.

SOKU