I somras hölls en kurs på S:t Afrems kloster i Syrien. Kursdeltagarna fick vid hemkomsten bl.a göra korta deltagarreportage som de närmsta dagarna kommer att presenteras på hemsidan. Ni kommer i tre olika artiklar få läsa vad de sju representanterna från SOKU tyckte om kursen.

För att läsa deltagar reportagen från representanterna från UI, surfa till www.u-i.nu.

I dagens artikel får ni läsa om Josef och Sandra från Norrköping.

Namn:
Josef Togan

Bor i:
Uppsala

Församling:
St:a Marias församling, Norrköping.

Förväntningar inför kursen:
Att lära känna min kyrka bättre, dess tro och tradition samt att få andlig inspiration.

Uppfylldes förväntningarna?
Till en viss del. Under kursens gång har jag har fått smaka på några smulor bröd ifrån mina fäders bord.

Hur har det påverkat dig och ditt arbete inom vår kyrka idag? br Det får vi se i framtiden.

Hur kommer du att ta vara på allt du lärt dig och fått med dig genom denna kurs?
Genom att återgå till kursutbudets innehåll samt att försöka uppdatera mig själv.

Vilken typ av verksamhet har du som mål att genomföra eller starta upp i Sverige när du kommer tillbaka?
Barn och ungdoms undervisning i mån av möjlighet tillsammans med Sandra Özmen.

Något du vill förmedla till andra ungdomar som skulle vilja bli mer aktiva eller som redan är aktiva ungdomsledare i vår kyrka?br Låt Gud först arbeta med dig så kan du sedan med gudomlig kraft arbeta och tjäna de troende.

_________________________________________________________________

Namn:
Sandra Özmen

Bor i:
Norrköping

Församling:
St:a Marias församling, Norrköping.

Förväntningar inför kursen:
Bli starkare andligt, lära mig mer om Gud.

Uppfylldes förväntningarna?
Absolut, mer än vad jag hade föreställt mig och jag tackar Gud för det. Jag känner att jag blivit starkare andligt samt att jag fått med mig mycket kunskap. Dessutom har jag fått en stark motivation till att lära mig syrianska (ktubonojo)! Vi har underbara hymner och psalmer med fantastiska texter, vi har ovärderliga böcker av kyrkofäder, allt detta på syrianska. Genom att förstå språket kan man mycket lättare ta del av dessa. Därför vill jag verkligen lära mig språket bra!

Hur har det påverkat dig och ditt arbete inom vår kyrka idag?
Jag har inte hunnit påbörja något arbete ännu, men hoppas snart komma igång med Guds hjälp.

Hur kommer du att ta vara på allt du lärt dig och fått med dig genom denna kurs?
Förmedla till andra av det jag lärt mig samt av det jag upplevt. Uppdatera för mig själv det jag har fått med mig samt bygga vidare på den syrianska jag har lärt mig.

Vilken typ av verksamhet har du som mål att genomföra eller starta upp i Sverige när du kommer tillbaka?
Undervisning i den kristna läran för ungdomar framförallt i åldrarna 13-17 år.

Något du vill förmedla till andra ungdomar som skulle vilja bli mer aktiva eller som redan är aktiva ungdomsledare i vår kyrka?br Kärleken är viktigast i våra liv. Vad ni än gör; handla i kärlek. Älska och förlåt varandra samt ställ upp till hundra procent för varandra. Glöm inte att Herren vår Gud är med oss och vill enbart vårt bästa. Be Honom om hjälp och Han kommer att ordna allt. Ty för Honom är ingenting omöjligt.

SOKU