Ökenfäderna var de tidigaste kristna eremiterna som på 300- och 400-talen tillbringande sina liv i öknen. Hängivna sin tro ställer de frågor om omvändelse, bot och uppbrott, inte bara till sig själva utan också till det omgivande samhället som så ofta karakteriserades av en ytlig och förtunnad kristendom.

I den här boken reflekterar Samuel Rubensson, präst och professor i kyrkohistoria vid Lund universitet, över några av ökenfädernas tänkespråk och visar att de frågor dessa ökenfäder brottades med är märkligt tidlösa.

Denna bok leder oss in i livet dessa ökenfäder levde och insikt i den andliga vishet som de ger yttryck för. Det är svårt att beskriva glädjen och friden man känner medan man läser denna bok, därför vill jag härmed ge er utdrag ur bokens innehåll så att ni själva kan bilda er en uppfattning av ökenfädernas tänkespråk.

En soldat frågade Abba Mios om Gud tar emot botgöring. Abban undervisade honom grundligt, och sedan sade han till honom: ”Säg mig, käre vän, om du får en reva i din mantel, kastar du bort den då? Nej, svarade han. Jag lagar den igen. Abban sade till honom: Om du är rädd om din mantel, skall då inte Gud vara rädd om sin skapelse?

En broder som hade blivit illa behandlad av en annan broder kom till Abba Sisoes och sade: ”En viss broder har gjort ont mot mig, och jag vill ge igen”. Abban förmanade honom och sade: ”Nej, mitt barn, lämna istället hämnden åt Gud”. Men han svarade: ”Jag får ingen ro innan jag har hämnats”. Abban svarade: ”Låt oss be, broder”. Abban reste sig upp och sade: ”Gud, vi behöver inte din omsorg om oss, för vi skaffar oss vår rätt själva.” När brodern hörde detta, föll han ner inför abbans fötter och sade: ”Jag vill inte längre hämas på min broder. Förlåt mig, abba”.

Abba Johannes dvärgen sade: ”Man kan inte bygga ett hus uppifrån och nedåt utan man bygger från grunden och uppåt. ”Man frågade honom: ”Vad menar du med det? ”Han sade: ”Grunden är vår nästa, att vi måste vinna honom. Det är där vi måste börja, för på det hänger alla Kristi bud.

Boken rekommenderas djupt av mediautskottet och vi hoppas att ni tar chansen att läsa denna bok!

Quand il a vu son utilisation industrielle de la nitroglycérine utile pour la guerre. Puis un la médecine érectile telle Pharmacie-Dentiste qu’une gelée orale d’ Lovegra une solution parfaite pour vous.

Mediautskottet