Flera stora ortodoxa kyrkor i Sverige har startat Anastasis media. Syftet är i första hand att översätta och publicera litteratur från ortodoxa kyrkor i andra länder.

Enligt förlagets ordförande Johan Melkemichel handlar det om både liturgisk litteratur, biografier och andra ortodoxa teologiska skrifter.

I första hand vill de ortodoxa kyrkorna på detta sätt underlätta för sina unga medlemmar att ta del av den egna traditionen på svenska. Men de vill också haka på det växande intresset inom andra kyrkor för ortodox teologi.

Fyra kyrkor står bakom förlaget Hittills har Artos förlag varit i stort sett ensamt i Sverige om att ge ut böcker i denna nisch. Men förlagschef Per Åkerlund på Artos är inte orolig, utan välkomnar en större svensk utgivning av ortodoxt tänkande.

Förlagets kontor hamnar i Örebro, förlagschef blir Hanseric Hällzon. Anastasis media ägs av de svenska grenarna av Syrisk-ortodoxa kyrkan, Serbisk-ortodoxa kyrkan, Finska ortodoxa kyrkan och Rysk ortodoxa kyrkan.

På deras hemsida kan man även beställa hem syrianska böcker och liknande som SOKU säljer.

För att besöka det Anastasis hemsida är du välkommen att klicka på länken nedan:

http://www.anastasismedia.se/

/Artikeln hämtad från Kyrkans tidning, publicerad 29 december 2005 av Lars Hillås.

Mediautskottet