Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund, SOKU, är en av de få växande ungdomsorganisationerna i Sverige. Målgruppen är tydlig: Verksamheten riktar sig enbart till syrianska ungdomar.
– Vi vill förstärka det som är vår tradition, kultur och religion, säger Jakob Yalgin och Petra Elio som båda är aktiva i SOKU både på riks- och lokalplan.

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund bildades 1996 och är alltså en
relativt ny ungdomsorganisation. I dag har den drygt 12 000 medlemmar. Hur kommer det sig att SOKU på några få år har lyckats organisera så många ungdomar?

– Vi är stora familjer med många barn, säger Jakob med ett leende. Om
du till exempel räknar ihop syskonen i min och Petras familjer så har du
genast elva medlemmar. Dessutom har vi syrianer av tradition en stark sammanhållning.

Jag tror också att vårt arbete uppskattas för att vi ger ungdomarna en meningsfull fritid samtidigt som vi engagerar dem i föreningslivet.

Sammanhållande länk

Kyrkan är en självklarhet för de syrianska ungdomarna, säger Petra och Jakob. Den har genom århundradena varit den enda och absolut sammanhållande länken för syrianer världen över. Så är det fortfarande. Som syrian har man en del av sin identitet i kyrkan. I S:t Johannes syrisk ortodoxa kyrka i Angered, som är en av tre syrianska församlingar i Göteborg, finns det 600-700 medlemmar. Totalt bor det ett par tusen syrianer i Göteborg.

– SOKU ser som sin uppgift att ta tillvara våra ungdomars intresse, säger Jakob som både sitter i styrelsen för SOKU på riksplanet och lokalt i Göteborg. Vi vill vara ett stöd för familjerna som fostrar sina barn i det svenska samhället men samtidigt vill behålla sin kultur, kristna tro och identitet.

SOKU-Göteborg bildades så sent som 2003. Verksamheten är fortfarande i ett uppbyggnadsskede, säger Petra som sitter med i styrelsen.

– Vi började med att starta en lokal ungdomsstyrelse. En av SOKU-Göteborgs uppgifter är demokratisk fostran. Många av oss hade inte så stor erfarenhet av hur man driver en förening. Nu har vi börjat få i gång arbetet i styrelsen och många vill engagera sig.

Samarbete med Bilda

I samarbete med studieförbundet Bilda har SOKU genomfört kurser med inriktning på tro och kyrka men också i föreningsteknik och ekonomi för att stödja dem som engagerat sig i förbundets lokala föreningar. SOKU:s 22 lokalföreningar får också stöd från SOKU Sverige både när det gäller utbildning och aktiviteter. Huvuddelen av dem som är engagerade i SOKU-Göteborg är i åldrarna 15-27 år. Flera av dem är aktiva i gudstjänstlivet och en del av SOKU:s program riktar sig just till dem. Man har till exempel körsång och bibelundervisning varje helg. Men det är inte bara de aktiva som deltar i undervisningen. Än så länge har SOKU-Göteborg inget fast veckoschema över aktiviteter, men det är på gång.

– Vi tycker att det är viktigt att ungdomarna lär sig om Bibeln. SOKU Sverige arrangerar varje år bibeltävlingar med lag som tävlar mot varandra. I februari hölls den här i vår kyrka och det kom mellan 500 och 600 gäster. Det var jätteroligt att träffa syrianer från hela landet.

Seriöst programutbud

Ett annat stort evenemang är körturneringar. Lokalt inbjuder SOKU till föreläsningar och seminarier. Det låter som ett ganska seriöst programutbud. Är det verkligen något som lockar ungdomar i dataspelsåldern?

– Absolut, säger Petra. Det religiösa livet är en stor del av vår kultur. Men den sociala gemenskapen är också viktig. Vi anordnar till exempel traditionell dans och hemspråksundervisning. Ibland går vi på bio och bowling. Programmet är lite blandat.

SOKU har som mål att skapa en heltäckande syriansk ideologi och att göra de syrianska ungdomarna medvetna om sitt religiösa kulturella arv. Integration är viktigt, men det är också viktigt att känna till sina rötter och veta var man har sin identitet, menar Petra och Jakob.

– De fl esta av oss ungdomar är födda i Sverige och har anpassat oss till det svenska samhället, men vi vill bevara våra traditioner och vår kultur.

Kulturkrockar

Jakob säger att han ibland upplever kulturkrockar. Också när han besöker svenska kyrkor.

– För oss syrianer är kyrkan helig. Vi högaktar den otroligt mycket. Jag blir ledsen när jag kommer till en del svenska kyrkor och ser ungdomar som tuggar tuggummi, har keps på huvudet och sätter upp fötterna på bänkarna. Det är helt otänkbart för oss. Han vill ändå gärna att de ekumeniska kontakterna ska utvecklas. På riksplan finns de redan, men i Göteborg har man inte kommit så långt.

– Jag ser verkligen ljust på framtiden för SOKU. Det finns många områden där vi kan arbeta mycket mer. Ett av SOKU:s mål är till exempel att förebygga och motverka ungdomsbrottslighet och narkotikamissbruk. Även om inte alla syrianska ungdomar kommer till kyrkan, så är det en majoritet som dyker upp då och då.

– Vi hoppas kunna engagera fler av dem som inte tidigare varit aktiva i SOKU, säger Jakob Yalgin och Petra Elio. Vårt mål är att både lära dem om samhällets lagar och ge dem en kristen etik som riktmärke i livet.

Christina Larsson, Sändaren 23, 1 dec. 2005