”The great conversation; tough answers to questions about prayer.” Denna bok är skriven av Peter Kreeft (författaren till “Guds kyss”) som är filosofiprofessor vid Boston College. Kreeft har varit verksam vid detta katolska universitet i över trettio år. Han har gjort sig känd som en skarpsint och ödmjuk förespråkare för kristen tro. En av vår tids, utan tvekan, största apologeter och filosofer.

Denna grundläggande boken om bön är skriven som en dialog mellan två personer. Det är en vägledare och en som blir vägledd. Boken rör det grundläggande om bön. Exempel på frågor som tas upp är den signifikanta nödvändigheten att be även när behovet inte tycks finnas. Hur skall bön gå till är ett annat ämne som tas upp i bokens innehåll.

I konversationen gällande hur bön bör gå till tar Kreeft upp olika sorters bön: dyrkan/beundran (adoration), tacksägelse, förbön, ångerfull bön m.m. Det viktigaste jag lärde mig av just detta kapitel var att den beende skall ägna mest tid åt att be för andra och att dyrka/beundra och tacka Gud. Minst tid skall ägnas åt bön som rör en själv.

Ögat är nämligen till för att titta utåt, inte inåt. Hans tanke om vikten att glömma bort sig själv, se bort från sig själv, återkommer. Vikten av detta kan jag stärka av egen erfarenhet. Även helgon som Johannes av Korset och Theresa av Avila poängterar detta. C.S Lewis skriver om dygden ödmjukhet i ”Mere Christianity” (tidigare recenserad på hemsidan) att den ödmjuke tänker antingen lite om sig själv eller glömmer bort sig själv helt och hållet. Dock är det bäst att glömma bort sig själv säger Lewis. Detta med hänvisning till att blotta tanken på sig själv kan leda till fixering och självömkan och kanske stolthet och högmod.

Kreeft tar också upp frågan om varför man skall be. Är det kanske så att Gud är självisk? Varför vill han att jag skall be? Behöver han min bön? Svaret är ju absolut nej. Det är inte Gud som behöver din bön eller kräver den för sin egen skull, utan att du behöver be för din egen skull –det är vad som är bäst för dig Gud vill allena. I bönen så förändras människan och blir mer lik Gud, Kristuslik. Det är endast i bön som en människa kan nå fram till ödmjukhet: det är endast i Hans närvaro som man kan inse hur liten man är.

Dessa är endast ett fåtal av de viktiga ämnen som Kreeft tar upp i denna bok. Läsaren kanske tänker att de inte vill läsa grundläggande böcker om bön, ”detta kan jag genom kyrkan”- kanske de tänker. Dock är det alltid viktigt att återvända till det basala. Det finns garanterat oändligt mycket att lära sig. Det är viktigt att man kan gå ordentligt och balanserat innan man slutligen kan springa snabbt och kanske till och med flyga (jag menar verkligen flyga).

Jag har aldrig läst en bättre bok om basal bön. Den tar upp allt man behöver känna till. Kreeft är ödmjuk och bekänner att andra författare vet bättre om avancerad bön. Han föreslår många bra böcker i slutet som handlar om just avancerad bön eller kontemplation. Inga av dessa vill jag skriva upp här, läsaren får läsa boken först. Vi behöver alla gå tillbaka och lära oss lektion nummer ett. För det känner jag ingen bättre bok.

Boken är på engelska, dock är den inte svår att förstå. För den som har föga kunskaper i engelska är det kanske lämpligt att sitta med en ordbok. Boken finns att köpa på www.adlibris.se. Besök gärna också Peter Kreefts hemsida (www.peterkreeft.com); där finns det massor av goda råd gällande allt möjligt i det kristna andliga livet.

Mediautskottet