Detta är den tredje bok skriven av Peter Kreeft som recenseras på denna hemsida. Peter Kreeft är filosofiprofessor vid Boston College i USA. Han är katolik och är väl känd som en mycket skarpsint, vältalig, ärlig och ödmjuk förespråkare för kristen tro. Utan tvekan är han en av vår tids främsta filosofer och apologeter.

”Making choices” handlar i princip om hur man kan veta vad som är gott, moraliskt gott, och göra det. Kreeft visar att det finns absoluter, såsom en morallag. Han visar att man logiskt och rationellt kan veta vad som är sanning. Den moderna människan som tror att sanning är något relativt och subjektivt befinner sig på farliga vägar.

Kreeft tar upp de viktigaste ämnen som rör moralen idag: sexuella frågor som abort, äktenskapsbrott etc. Kreeft ger förslag till handling, en handlingsplan över hur dessa svåra frågor och hinder kan övervinnas.

Oftast är det självklart vad som är rätt eller fel. Det är sällan människan möter moraliska dilemman där osäkerhet råder. Thomas av Aquinos citeras och refereras till för att finna ett kriterium för läsaren att veta huruvida en handling är rätt eller fel. Varje situation skall bedömas utifrån tre aspekter: intention – som är subjektiv, handling i sig – som är objektiv och slutligen situationen som föreligger – vilken är relativ – dvs föränderlig.

I praktiken betyder det att om du ger allmosor åt en man av osjälviska intentioner där han använder pengarna till att köpa droger har du inte gjort något gott. Handlingen i sig är god och intentionen är god, dock har du ett ansvar att ta reda på om pengarna leder till något gott. Ger du pengar till en fattig för att framhäva dig själv, skryta – av själviska orsaker – är gärningen i sig god, dock är handlingen inte god eftersom dina intentioner är själviska.

Kreeft leder också läsaren till att förstå vad det största goda är: är det njutning eller kanske att vara dygdig? Tio ultimata goda tar han upp för att leda läsaren till att förstå att Gud allena är värd att söka för sökningens skull. Allt annat är meningen att vara ett medel som leder till Honom!

Det kapitel som jag minns bäst och som har förändrat mitt liv totalt är kapitlet om ”simplicity” eller enkelhet. Det är det mest radikala kapitlet. Utan tvekan ett praktiskt kapitel som, om läsaren väljer att införliva i sitt liv, kommer att finna sig bli glädjefull, fridfull och mer ”klar i huvudet” så att denne kan se vad som är gott och handla därefter. Jag vill inte gå in på speciella detaljer av detta kapitel – det kan avskräcka om inte hela kapitlet läses och detta mot bakgrund av resten av boken.

Denna bok rekommenderar jag starkt för den som först läst Kreefts bok om bön (se tidigare recension). Den kompletterar och leder till djupare böneliv och relation till Herren. Detta är en bok som helt enkelt lär en att vara en god kristen. Vi är inget utan Herren. Vi måste bli fullkomliga – det kräver Jesus (”var fullkomliga liksom er Fader i himlen är det”). Detta kan vi aldrig uppnå utan Gud. Dock måste vi så långt som möjligt förbereda oss för detta genom att leva först och främst ett dygdigt liv; ett evangeliskt liv (att du lever som evangeliet lär så långt möjligt av egen kraft) är en förutsättning för djupare bön och gemenskap med Herren. Detta i sin tur leder till helighet eller fullkomlighet. Denna bok hjälper dig att leva ett evangeliskt liv i en värld. En värld där det finns så mycket ljud att om Gud så skulle skrika till oss så skulle vi inte höra Hans röst.

Boken är på engelska och finns att köpa på www.adlibris.se. Besök gärna Peter Kreefts hemsida på www.peterkreeft.com.

Gabriel Barsawme Mediautskottet