Det är med djup sorg i våra hjärtan som vi bekräftar den tragiska nyheten om Abuna Simon Onars plötsliga bortgång.

Abuna Simon Onar, son till den avlidne Corepiskopos Addo Onar vigdes den 11 december 2005 till präst för S:t Koriakos syrisk-ortodoxa kyrkan i Västerås av Hans Höghet Mor Dioscoros Benjamin Atas och som seden kräver åkte han till ett kloster för att lära sig den syrisk-ortodoxa kyrkans liturgi.

Abuna Simon åkte till Turabdin där hans far tjänstgjorde under många år. På väg till Istanbul med buss förorsakades Abuna Simon via en bussolycka utanför staden Antap, där ytterligare sju personer avled.

SOKU framför sin djupa sorg och kondoleanser till den Syrisk-Ortodoxa kyrkan och dess överhuvud Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas, S:t Koriakos församling i Västerås, Abuna Simons familj samt hela det syrianska folket.

Vi har förlorat dig bland oss vår andlige fader, men himlen och dess invånare fröjdas nu över din ankomst.

De skall se den vises död utan att förstå vad Herren beslutat om honom eller varför han tog honom i sitt beskydd. (Vis 4:17)

Må hans böner vara med oss alla! Amen.

Här kan du läsa om prästens bortgång i de svenska/turkiska nyhetstidningarna:

VLT – Västerås tidning

NTV-MSN-BC

Kent Haber

Hurriyet

Mediautskottet