Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund grundades 1996 av en grupp syrianer med brinnande intresse för att jobba för den syrisk ortodoxa kyrkan och dess ungdomar.

SOKU är idag ett förbund med 23 lokalföreningar runt om i landet. Förbundet har ca 11 000 medlemmar. Förbundets utveckling har de senaste åren tagit ett språngsteg framåt.

Har du ett brinnande intresse och tid att vara med och påverka kyrkans framtid? Har du idéer som du tycker att SOKU bör satsa på?

Vill du vara med när SOKU drar igång 2006 och fortsätter med spännande projekt där syftet är att engagera ungdomar i syrisk ortodoxa kyrkans ungdomsarbete runt om i hela landet?

Den syrianska historien är ofta kopplad till den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Med andra ord kan den syrianska existensen knytas samman med vår ortodoxa kyrka som är en av de tidiga kyrkorna som har sina rötter ur den allra första kristna församlingen.

Precis som våra förfäder slogs med sina liv för att rädda sin värdefulla kyrka genom dess allra svåraste tider, anser vi det ligga i vårt ansvar att arbeta för att vår kyrka byggs upp, utvecklas och framförallt möter dagens syrianska ungdomar i deras vardag och engagerar dem i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan. Idag har den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige en ännu viktigare roll än i hemländerna. Den utgör nu kärnan i vår gemenskap eftersom vi lever i exil.

Tänk igenom detta och bli en av dem som beslutar om att kämpa för vårt folks överlevnad!

SOKU har sin riksstämma den 17-18 mars 2006 i Jönköping. Vill du nominera någon till SOKUs förbundsstyrelse som vill arbeta för syrianska ungdomar inom den Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige kan du göra detta senast den 1 mars 2006. Nominera genom att klicka på ”Nominera till SOKU” under ”Aktuellt”.

OBS! Sista datum för ansökan till förbundsstyrelsen är den 1 mars 2006.

Har du frågor eller funderingar kan du maila soku-kansliet@telia.com eller kontakta oss personligen i valberedningen.

Vänliga hälsningar:
/SOKUs valberedning

Alexandra Shamoun
David Aslan
Daniel Yalin

SOKUs valberedning