Den sista, men absolut inte den minsta personen som jag vill tacka är en person som har betytt oerhört mycket för mig, nämligen min bror Deyroyo Samuel.

Mina ord känns väldigt ringa nu när jag vill uttrycka mig om hur mycket han betyder för mig. Jag känner en enorm ära att Gud valde just Deyroyo Samuel som min bror i denna värld. Han utmärks i tre stora egenskaper nämligen: kärleksfull, ödmjuk och andlig med en stark personlighet.

Redan från min barndom och ända fram till denna dag har jag alltid känt honom som mitt trygga stöd. Genom hans vackra och tröstande röst gav han mig styrka att vandra vidare genom den trånga porten. Under min vistelse i Mor Afrem klostret fanns han jämt och ständigt vid min sida och i stunder jag var lite nedstämd sa han alltid:

Detta är Guds vilja, allt kommer att ordna sig. Och så blev det, allt passerade och det ordnade sig naturligt.

Jag minns honom när jag var nervös innan min nunnevigning, han gav mig ett lugnande leende och sa: Jesus kommer att stå vid din sida, min syster. Och dagen blev som ett riktigt bröllop för mig, där jag var bruden och Jesus min brudgum!

Jag skriver dessa ringa ord till min käre bror med tårar i ögonen: Min älskade broder, i mina svåra tider har jag alltid känt en styrka inifrån, men en dag frågade jag mig själv var denna styrka och trygghet kom ifrån? Svaret var enkelt, Dina ögon!

Jag har inte behövt leta efter en vän som förstår mig, ty du var mycket mer än en sann vän. Genom ditt tålamod, din vishet och din fåordighet har du hjälpt mig att stärka mina band och relation med min Frälsare och älskade Herre Jesus Kristus.

Jag ber för dig min bror att Gud omfamnar dig och ger dig mer av Hans enorma kärlek för att jag vet att du vällvilligt ger till andra av din kärlek.

Din syster i Kristus – Deyreyto Marina.

Deyreyto Marina