Den 23 december 2005 förlorade vårt stift Fader Toma Issa som tidigare var församlingsprästen i Flemingsberg.

Fader Tomas föddes 1928 Mosul i Irak. Det var år 1966 som den f.d ärkebiskopen i Mosul (nuvarande) patriarken Moran Mor Ignatius zakka I Iwas bestämde sig för att prästviga Fader Tomas Issa för båda kyrkorna, St: Tomas och St: Josef i Mosul. Han tjänstgjorde väldigt mycket i kyrkorna, för sin kyrka, folket och framförallt sin Herre Jesus Kristus.

Under kriget mellan Irak och Kuwait träffades en av hans kyrkor av en raket då han och beth qyomo (prästens fru) var inne i kyrkan. Men genom Herrens beskydd överlevde dem, men fick svåra skador som de inte kunde behandla på det irakiska sjukhuset.

Detta ledde till att de istället fick föras till Sverige för medicinsk behandling. Fader Tomas började sedan tjänstgöra i Flemingsbergs församling, men efter några år insjuknade han och hamnade på sjukhus, där Fader Tomas Issa senare lämnade denna värld (2005-12-23) då Herren tog emot honom i sitt himmelrike.

SOKU framför sin djupa sorg och kondoleanser till den Syrisk-Ortodoxa kyrkan och dess överhuvud Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas och Fader Toma Issas Familj.

Begravningsceremonin ägde rum i S:t Petrus och Paulus kyrka i Norsborg under ledning av ärkebiskopen Mor Dioscoros Benjamin Atas och ett stort antal närvarande präster.

Må hans böner stärka oss alla!

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.” (Joh 11:25)

Tomas Lahdo