Det har blossat upp en ekumenisk strid i Norrköping. Fader Josef Dag, präst i S:t Kyriakos syrisk-ortodoxa församling kallar ärkebiskop KG Hammar för ”falsk profet” och biskop Martin Lind ”en fara för svensk kristenhet”.

– Uttalandet saknar all respekt. Josef Dag kan inte tala för någon annan än sig själv, säger Bo-Lennart Nilsson, kontraktsprost i Norrköping.

Det var under ett välbesökt panelsamtal i pingstkyrkan, den 23 november, som debatten hettade till. Norrköpings kristna råd stod som arrangör och Dagenjournalisten Siewert Öholm ledde debatten under rubriken ”Vilket Sverige vill vi ha?” Ett flertal kända Norrköpingsprofiler medverkade.

Eftersnacket har dock handlat om allt annat än värdegrund. Josef Dag, som satt i panelen, gick till hårt angrepp på Svenska kyrkan och dess ledning. – Ärkebiskop KG Hammar är en falsk profet och biskop Martin Lind är en fara för kristenheten i Sverige, sa han.

Chockerat förvånat

Siewert Öholm minns uttalandet. – Jag blev chockerat förvånad över Josef Dags starka ord, och ställde som programledare motfrågan om han verkligen menade vad han sa. Och det gjorde han. Också kyrkoherdarna i staden blev chockerade och reagerade direkt på sin syrisk-ortodoxe kollega som de menar uttryckte sig ”respektlöst och kränkande”. I ett gemensamt brev till pastor Jan Rosman, ordförande i Norrköpings kristna råd, protesterar de mot fader Josef Dags beskrivning av Hammar och Lind. De vill klargöra att den syrisk-ortodoxe prästen på intet sätt representerade Norrköpings kristna råd när han gjorde sitt uttalande, något som kyrkoherdarna inte ansåg kom fram tillräckligt klart under panelsamtalet. Det finns också en viss rädsla hos dem att fader Josefs uttalande ska kunna tolkas som ett inlägg i debatten om en välsignelseakt för homosexuella par som ingått partnerskap.

Kan bara tala för sig själv

– Det är viktigt att framhålla att Norrköpings kristna råd aldrig har uttalat sig i frågan om en välsignelseakt för homosexuella. Fader Josef kan inte tala för någon annan part än sig själv och möjligen den syrisk-ortodoxa kyrkan, säger kontraktsprost Bo-Lennart Nilsson vid Norrköpings kyrkliga samfällighet. Erik Lundkvist, tillförordnad kyrkoherde i Hedvigs församling, reagerade också på Josef Dags uttalande. Enligt honom kan det bli störningar i det framtida ekumeniska samarbetet. – Man ska vara mycket försiktig med att använda uttryck som ”falsk profet” om andra människor, alldeles oavsett vad man tycker om dem, säger han. I måndags förra veckan, hölls ett extrainkallat möte med alla präster och pastorer i Norrköpings kristna råd. Vid detta möte diskuterades det uppkomna läget och hur man ska kunna gå vidare i det ekumeniska arbetet.

”Ett gott samtal”

Pastor Jan Rosman, som är ordförande i Norrköpings kristna råd, säger sig vara nöjd efter mötet. – Vi hade ett mycket gott samtal där vi gemensamt fick ventilera våra åsikter på ett öppet och ärligt sätt. Tillsammans kunde vi släppa ut luften som ur en uppblåst ballong. Vi måste kunna kosta på oss att vara öppna och ärliga mot varandra i sann ekumenisk kärlek. Jag tror inte att detta skadar ekumeniken i Norrköping. Det stimulerar oss i stället att lära känna varandra, säger han. – Min förhoppning är att vi ska kunna se framtiden an med tillförsikt i Norrköpings kristna råd efter detta möte. Det är viktigt med respekten för varandra och även insikten om att ingen av oss har ett tolkningsmonopol på skrifterna, säger kontraktsprost Bo-Lennart Nilsson. Men fader Josef Dag har en annan bild av mötet, inte alls så positiv. Och han har inte ändrat åsikt. – Nej. KG Hammar säger att han inte tror på de mirakel som vi kan läsa om i Bibeln; att Jesus gick på vattnet, jungfrufödseln och så vidare. Såväl han själv som Martin Lind predikar ett budskap som inte stämmer med Bibeln. När man vill välsigna homosexuell samlevnad och inte heller tar avstånd från sådant som abort, så tycker jag att det är väldigt allvarligt. KG Hammar och Martin Lind är falska profeter och en fara för kristenheten, säger han med skärpa i rösten.

Vill ha ett gott samarbete

Fader Josef Dag erkänner utan omsvep att detta är hans högst personliga åsikter om Svenska kyrkans ärkebiskop och biskopen i Linköpings stift, men att han långt ifrån är ensam om detta. – Varenda präst och samtliga lekmän med ledarfunktioner i den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige är eniga med mig i detta. Han säger sig vilja ha ett gott ekumeniskt samarbete med alla kristna kyrkor men erkänner samtidigt att relationen till Svenska kyrkan är ansträngd för tillfället. – Det var mycket medvetet som jag uttryckte mig som jag gjorde. En kristen ledare kan inte jämt och ständigt vara diplomatisk och undfallande. När Hammar och Lind öppet förnekar grundstenar i vår kristna tro så anser jag att de har förverkat sina mandat och borde söka sig andra jobb istället, säger fader Josef Dag.

För att läsa artikeln hänvisar vi till:

http://dagen.com/nyheter/artikel.asp?ID=104072#

/Artikeln hämtad från Dagen, publicerad 24 januari, 2006.

Mediautskottet