Intervjun hölls den 29:e dec 2005, Mor Afrem Klostret, Maarat Saidnaya Syrien av Benjamin Aktas, ansvarig för Religionsutskottet, Talmide.

Den glädjefyllda högtiden av vår Herre Jesu Kristus födelse har just firats runtom i världen och klostrets 30-tal elever har rest hem till sina familjer. Vi befinner oss i fridfull tystnad med Deyroyo Samuel i hans rum på klostrets vindsvåning.

Bakom oss visslar de grymma ökenvindarna genom de undermåliga fönstren, en finurlig liten apparat på golvet glöder och stundvis lägger vi handen på elementen för att känna efter om värmen är i gång. Vattenkokaren knäpper till och talar om att vattnet är uppvärmt. Grönt te med första klassens honung är serverat!

I det Heliga och Välsignade klostret som uppfördes i Guds ära av Hans Helighet Patriarken: Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, tillägnat det stora helgonet/kyrkofadern Mor Afrem sitter vi, två oskiljbara bröder sida vid sida och försöker skriva ner en efterlängtad intervju.

Många försök hade gjorts tidigare, men dock utan utfall. Den här gången fick Deyroyo Samuel fritt tala från hans hjärta och de traditionella intervjufrågorna hade vi med avsikt därför lagt åt sidan.

De tidiga mornarna och sena nätterna som vår Herre lät oss tillbringa tillsammans, omgivna av frid och glädje kommer vi för alltid att bära med oss i våra minnen. Vi som känner Deyroyo har så mycket att berätta om honom, men en sak är säkert, hans kärleksfulla hjärta och hans stora tålamod är två bra kännetecken.

Må Herren, den Allmäktige bevara dig vår käre Deyroyo Samuel. Du är vår broder i tid utan slut.

En återblick i Deyroyos liv:

Deyroyo Samuel påbörjade redan vid 16 års studier vid Mor Afrem klostret i Syrien. Vid 19 års ålder reste han tillbaka till Sverige för att erhålla gymnasiekompetens och för att ta rollen som utskottsansvarig i SOKU´s Religionsutskott Talmide. Efter tre års tunga studier, parallellt med ett enormt framgångsrikt arbete i Guds ära med religionsutskottet, reste han tillbaka till klostret under Hans Helighets förebud om hans munkvigning (klicka här för artikel om munkvigningen). I skrivande stund har Deyroyo Samuel nyligen fyllt 23 år och framför honom ligger studier vid Oxfords universitet i England. Vi ber Herren om all lycka och framgång på den välsignade väg du vandrar.

Berätta om din relation med Gud

Mitt liv startade med två mycket enkla men oerhört kärleksfulla namn, Jesus och Maria. Det var dessa namn som min tunga först lärde sig uttala, i stället för mamma och pappa. Och allt sedan dess har Dessa namn växt i mig och jag i Dem. Jesus blev min far som jag älskar allt mer och mer.

Hans värme omfamnar mig. Hans blick är alltid riktad mot mig. Hans hand smeker mitt huvud. Hans Ande fyller min själ med en ljuv doft som förvandlar min värld till en himmel. Hans leende har Han ristat i mina ögon och den bryter min förtvivlan till hopp. Han gör min dag som om den vore den enda i mitt liv. Hans kärlek är min kärlek och Hans glädje är min glädje som jag vill dela med mig till andra.

Min dag är som en omålad tavla som jag bär fram åt Gud där jag låter Honom skapa Sitt verk. Han målar den med en vacker himmel och en ren atmosfär där fåglarna flyger fritt i glädje, bekymmerfritt och utan att oroa sig för vad de ska äta eller dricka. Och genom Hans tavla lever jag, där Gud är min himmel och jag Hans fågel, som i Honom flyger fritt.

Min relation med min Herre skapar en känsla där Han ömt förvarar mig som om jag vore Hans ögonsten. Jag ber Gud att Han gör mig till ett instrument som saknar sin spelman och som genom det enkla trästycket med de ostämda strängarna fyller sin omgivning med ljuvaste musik. Han är Den som ur en ödslig och torkad jord kan ge liv och grönska.

Berätta om din munkvigning

Den allra högsta dagen i mitt liv var när jag kände Guds starka omfamnande och Hans kyss genom Hans Helighet Patriarken, då han räckte mig Jesu kors och överlämnade det i min famn. Jag hade tidigare känt att jag alltid räckt ut händerna, men det var först vid det ögonblicket som jag kände att jag fick ta emot den andra halvan som jag saknade, nämligen mitt kors. Det var i det ögonblicket som blev jag ett med korset. Ty i Herrens kors frälstes Kyrkan och genom det hedras den och genom dess lidelse beskyddas den. Och vi har valt att ha korset som ett skyddsrum, där Gud räddar oss från den onde och hans makter. Välsignad vare Han som genom sitt kors frälste oss från synden. Dessa är de ord vi prisar Herren med i Kyrkans böner. Och att leva i dessa ord gör mitt matta liv till ett liv fyllt av klara färger.

Jag vill berätta om min enda tröst, ty Han är den ende som torkar mina tårar och låter mig få vila i Hans oändliga famn. Jag har ingen far, men Du är nu min Far. Jag har ingen mor, men Du är nu min Mor. Jag har ingen vän, men Du är nu min Vän. Jag har ingen bror, men Du är nu min Bror. Mitt liv är den blomma Du valt att plocka, ty i Dina händer känner jag mig trygg. Där vill jag vara. Han säger till mig: ”min son, Jag är ditt bröd och om du kommer till Mig skall du aldrig hungra, och om du tror på Mig skall du aldrig någonsin törsta.” Med dessa ord släcker Han min hunger och min törst.

Jag ser mitt liv som en oändligt lång och trång väg i vilken jag kämpar för att nå dess slut, ty jag vet att Han finns där och Han väntar på mig, så som fadern väntade på den förlorade sonen och bemötte honom med en kärleksfull omfamning.

Nedan berättar Deyroyo om personerna i hans liv. När han berättar om känslorna vid munkvigningen får han svårt att hålla tillbaka tårarna…

Jag vill uttrycka min kärlek till min far och Patriarken, Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas. Ty han är den goda herden som i överflöd har gett mig av hans oändliga kärlek.

Personerna som finns i mitt liv är en gåva från Gud för att det är just dessa färger (personer) Gud använde för att måla min tavla (liv). Det är med dessa personer jag har levt med i svåra, bittra men också glädjefyllda dagar. Jag vill rikta ett speciellt tack till min syster Deyreyto Marina som alltid har varit en god stöttepelare till mig.

Och därför valde Gud att Hans namn skulle vara prisat genom de arbeten vi gjort genom Honom. Dessa arbeten skapade också ett heligt familjeband mellan oss. Och därför gör det ont i mitt hjärta när jag vill uttrycka vad jag såg när mina vänner fällde dyrbara tårar under min munkvigning, då berördes jag djupt. Därför, mina bröder och systrar vill jag ge er mycket mer, men det enda jag kan göra är att från djupet av mitt hjärta säga: Må Gud förvandla era tårar till glädjefyllda dagar i era liv.

Vi känner till ditt stora arbete med teatern om Mor Abrohom av kaidon, böneboken Glädjekällan och hemsidan Talmide, men har du något nytt projekt på gång?

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20). Himmelriket är vidare likt en nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. (Matt 13:47). Därför har Gud använt sin Heliga nät för att två eller tre ska prisa Hans namn. Och vi som har fångats i detta Heliga nät skall förlita sig på ordet Amen som betyder, må Guds vilja ske. Då sker mirakel, eftersom det är Gud själv som verkar och vi är Hans verktyg.

Till allas glädje slutfördes i dagarna ett blygsamt arbete om inkarnationens mysterium, detta är också titeln. Det är en fri översättning från Hans Helighets bok, Theological, Dogmatical, Historical & Spiritual Articles & Essiaes (part two). Inkarnationens Mysterium tar upp kärnfrågan i vår Heliga Kyrkas tro: – Hur och Varför Gud den Obegränsade förkroppsligades? Och även andra frågeställningar som är relaterade till området tas upp: – Hur ser vår Kyrka på den eviga Jungfrun, Guds moder? Om Herren tillåter kommer Inkarnationens Mysterium att tryckas upp inom snar framtid. Inom kort finns också planer på att genom hemsidan samla in ungdomarnas frågor (anonymt) för att sedan publicera alla frågor med svar.

Jag vill ta detta tillfälle att tacka alla dem som jag lärde känna som bröder och systrar i SOKU-Sverige, för deras engagemang och arbetsvilja som skapar en ljusstark lanterna som visar den rätta vägen för kyrkans ungdomar. Och även tack till UI som jag fick tillfälle att lära känna under S:t Afrems sommarkurs 2005. Jag önskar dem all lycka i deras fortsatta arbete.

Hur lever du idag och vad är ditt nästa mål?

I dag vandrar jag fortfarande på den trånga vägen och söker vidare efter andlig näring genom teologiska studier i Oxford, England. ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.” Gud vill i denna vers säga att vi skall be genom våra böner och att vi skall söka genom våra studier och att vi skall bulta på Guds dörr genom att leva rättfärdigt.

Jag tackar Dig min Herre för att du har valt att härska över mitt ringa hjärta. Du är brudgummen i mitt liv och därför tar vinet (glädjen) aldrig slut, så som vid bröllopet i Kanaan. Jag ber att Du strör ut Dina välsignelser över Dina kära barn i alla våra dagar.

Vilka ord jag än använder för att beskriva min kärlek till Gud känns det ändå som att orden inte kan göra någon rättvisa och mitt förstånd förmår inte att tolka vad mitt hjärta vill vittna.

Er broder i Jesus Kristus, han som behöver era böner, Deyroyo Samuel.

SOKU´s Religionsutskott