Klädd i den ceremoniella prästskruden, liggandes i en vit kista, under en högtidlig ceremoni fördes Abuna Simon Onar den nya prästen för S:t Koriakos kyrkan i Västerås till den sista vilan i St:a Maria Katedralen i Holland.

Under närvaro av en stor skara präster, munkar och människor leddes den traditionella prästbegravningen av Hans Höghet Mor Dioscoros Benjamin Atas den patriarkaliske ställföreträdaren för Sverige och Hans Höghet Mor Dionosiys Isa Gurbuz, den patriarkaliske ställföreträdaren för det nya stiftet Schweiz och Österrike.

Abuna Simon, son till den avlidne Corepiskopos Addo Onar föddes 1953 och prästvigdes den 11 december 2005 till präst för S:t Koriakos syrisk-ortodoxa kyrkan i Västerås under ledning av Hans Höghet Mor Dioscoros Benjamin Atas, och det var under hans 40 dagar han avled under en tragisk olycka i staden Antap i Turkiet.

Den syrisk-ortodoxa kyrkans tradition säger att varje nyvigd präst skall åka till ett kloster under 40 dagar där han lär sig den syrisk-ortodoxa kyrkans liturgi. På samma sätt som Jesus i öknen där han tillbringade 40 dagar och 40 nätter, och som profeten Moses som var uppe på Sinaiberget i 40 dagar och 40 nätter innan han fick ta emot de 10 budorden från Gud.

Abuna Simon Onar kista lades i S:ta Marias begravningskrypta som ligger under kyrkan. Här ligger sedan tidigare ett par präster samt tre biskopar, varav en av dem Mor Julius Jeshu Cicek som var den förste Syrisk-ortodoxe biskopen i Europa.

Abuna Simons bortgång är en stor förlust för den syrisk-ortodoxa kyrkan och speciellt för S:t Koriakos syrisk-ortodoxa församling i Västerås som varit utan präst under ett par år.

Abuna Simon Onar blev 53 år gammal.

SOKU framför sin djupa sorg och kondoleanser till den Syrisk-Ortodoxa kyrkan och dess överhuvud Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Hans Nåd Mor Dioscoros Benjamin Atas, S:t Koriakos församling i Västerås, Abuna Simons familj samt hela det syrianska folket.

Josef Aslan Mediautskottet