Den Syrisk-Ortodoxa kyrkans Heliga Synod samlades den 12-13 december i S:t Petrus och Paulus kyrkan i Saydnaya, Damaskus.

Under detta möte diskuterade man situationen i det europeiska stiftet, som tidigare leddes under ledning av den avlidne Hans Nåd, Mor Julius Yeshu Cicek. Stiftet innefattade Holland, Belgien, Frankrike, Österrike, Schweiz.

Men under denna heliga synod beslutade man att dela upp det europeiska stiftet i tre delar:

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Holland

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Belgien/Frankrike

Patriarkaliska ställföreträdarskapet för Österrike/Schweiz.

Biskopen för det patriarkaliska ställföreträdarskapet i Tyskland, Mor Mor Dionosius Isa Gürbüz blir den nye ställföreträdaren för Österrike/Schweiz och kommer leda stiftet från S:t Augin, det Syrisk-Ortodoxa klostret i Schweiz.

Den nye biskopen för Belgien och Frankrike blir munken Hazail Soumi som kommer att vigas till biskop i Belgien på söndag under ledning av Hans Helighet Moran Mor Ignatius Zakka I Iwas, Patriark för den Syrisk Ortodoxa kyrkan i hela världen och en stor skara biskopar och präster.

Ännu har ingen biskop valts till Holland eller Tyskland som för tillfället är utan någon biskop. Tyskland kommer under denna tid fram tills något beslut att ledas av munk Dr. Phil. Johannes Aydin som därmed valts till patriarkalisk ställföreträdare.

SOKU´s mediautskott kommer även i framtiden hålla läsarna på sidan informerade om utvecklingen som sker i Europas stift.

Josef Aslan, Mediautskottet.